Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Gyllene Äpplets andrapris till Danderyds sjukhus

2016-11-30

Andrapriset i Landstingets Gyllene Äpplet tilldelas avd 65 för projektet med kliniska farmaceuter i vårdteamet.

Foto: Johan Adelgren

En klinisk farmaceut har bland annat ansvar för att gå igenom och uppdatera patientens läkemedelslista och att upptäcka och rapportera läkemedelsrelaterade problem.

– Förut kommunicerade vi mycket via journalsystemet. Jag upplever att det är mer effektivt att träffas fysiskt, säger Jeanette Andersson, klinisk faramceut.

När den kliniska farmaceuten ingår i vårdteamet blir det större fokus på rätt läkemedelshantering. Ett nytt arbetssätt är nu infört på avdelning 65 på Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus och initiativtagarna får Gyllene Äpplets andrapris.

Motiveringen lyder: "Med nya arbetssätt där farmaceuter ingår i vårdteamet har den samlade kompetensen ökat som i sin tur leder till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet."

På sll.se kan du läsa mer om Gyllene Äpplet