Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Handledarutbildning för undersköterskor inom akutsjukvård

2016-09-15

Under våren 2016 arbetade Stockholms Läns Landsting, Danderyds Sjukhus AB och Consensum Sollentuna Vård- och omsorgscollege tillsammans i ett pilotprojekt för att öka andelen undersköterskor med handledarkompetens.

Nu har handledarutbildningen satt igång på sjukhuset. Genom att erbjuda handledarutbildning förbättras kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever från vård- och omsorgsutbildningarna.

Fullbokad utbildning

Under hösten kommer 40 undersköterskor verksamma inom Danderyds Sjukhus AB att delta i en handledarutbildning som omfattar fyra heldagar. Utbildningen kommer att hållas av vårdlärare från Consensum som bedriver vård- och omsorgsutbildning.

– Vi hoppas att pilotprojektet faller väl ut och på sikt kommer att ligga till grund för en gemensam modell för handledarutbildning riktad till undersköterskor i akutsjukvård inom Stockholms läns landsting. Det har varit ett stort intresse för att delta i pilotprojektet och handledarutbildningen, som nu är fullbokad,säger Kati Liljebäck, Projektledare och utbildningssamordnare vid Clinicum. 

Vill du veta mer? Mejla kati.liljeback@ds.se

Här berättar undersköterskan Jenny Wedbrand Lilja om hur det var att gå utbildningen.

Danderyds Sjukhus AB har ett stort utbildningsuppdrag som omfattar många elev- och studerandekategorier där handledande undersköterskor utgör en viktig del. Ett av sjukhusets långsiktiga mål är att fortsätta att stärkas och utvecklas som undervisningssjukhus.
Vi förväntar oss ett stadigt ökande utbildningsuppdrag, bland annat till följd av växande uppdrag till lärosätena kopplat till kompetensförsörjningsbehov inom hälso- och sjukvården men även som en konsekvens av förändringar drivna av Framtidens Hälso- och sjukvård inom SLL.
Att stärka och utveckla handledarkompetens för samtliga personalkategorier är en strategisk och prioriterad fråga för sjukhuset.