Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Infektionskonsulter bidrar till minskad antibiotikaanvändning

2015-06-25

På sjukhusets infektionsklinik har man börjat med akutennära infektionskonsulter för att minska och specificera antibiotikaanvändningen.

- Ökad antibiotikaresistens är ett av våra största hot inom sjukvården. Med en dedikerad person som kan ge professionella råd kring vilken typ av antibiotika som ska användas – om det över huvud taget ska användas – skapas bättre förutsättningar för både patienten direkt och för framtiden generellt, säger Olle Reichard, överläkare på infektionsenheten.

Den akutennära infektionskonsultens arbetsuppgifter är att vara tillgänglig i alla antibiotikafrågor som dyker upp. Konsulten kommer ner till akuten när det behövs och är annars tillgänglig för rådgivning både internt och externt.

- Vi har även börjat med att personal på akuten kan gå in och boka en tid nästa dag till vår infektionsmottagning, fortsätter Olle Reichard. Patienten får då en snabb uppföljning och slipper stanna kvar på akuten. Nu får vi en bättre initial bedömning av patienter, en bättre och smalare antibiotikaanvändning samt ett snabbare flöde på akuten.