Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ingen aktuell smittspridning av resistenta bakterier på Danderyds sjukhus

2016-07-07

Med anledning av inslaget i SVT Stockholm idag vill vi informera om läget på Danderyds sjukhus för att lugna patienter och besökare. Det förekommer ingen känd smittspridning av resistenta bakterier hos oss 2016.

Det är runt fem procent av befolkningen som är bärare av ESBL-bildande tarmbakterier. De allra flesta med ESBL-bildande bakterier har dem i tarmen utan att vara sjuka, så kallat bärarskap. Bärarskap är inte sjukdom och ska inte behandlas. ESBL-bildande bakterier orsakar inte sjukdom oftare än andra tarmbakterier. Precis som med andra tarmbakterier kan de ibland orsaka infektioner. Vanligast är då urinvägsinfektion och bakterierna kommer oftast från den egna tarmen.Med andra ord kan man sedan länge vara bärare av ESBL-bildande bakterier innan man blir sjuk och får en infektion. Men de flesta bärare av bakterien insjuknar inte alls.

Smittas ofta i samband med utlandsresa

För att man ska bli bärare av ESBL-bildande bakterier måste de komma in via munnen. Man kan bli smittad via mat och vatten som är förorenade med tarmbakterier, framförallt i samband med utlandsresa. Bakterierna sprids också via händerna efter toalettbesök. I vården kan ESBL-bildande bakterier också överföras från sår och katetrar mellan patienter, främst via händer.

Inget utbrott på Danderyds sjukhus 

Det händer att sjukhus och äldreboenden får smittspridning av ESBL, vilket är djupt olyckligt. Med tanke på inslaget i SVT vill vi påpeka att vi på Danderyds sjukhus inte har några rapporterade fall där patienter blivit smittade av den aktuella ESBL-bildande bakterien hos oss. Vi kommer fortsätta att vara uppmärksamma på riskerna och följa de hygienrutiner som finns för att minimera risken för smittspridning av ESBL och andra bakterier hos oss.

Läs gärna mer om ESBL här: 
www.folkhalsomyndigheten.se 

SVT Stockholms inslag