Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ingen anledning till oro för pacemaker- och ICD-patienter

2017-09-11

Under helgen har media rapporterat om risk för tidig batteriurladdning av ICD:er (hjärtstartare sk defibrillatorer) från St Jude Medical. Vi vill klargöra att de fåtal av våra patienter som är berörda, har kontaktats av oss. Inga andra patienter med ICD eller pacemaker är berörda.

Det finns en ökad risk för mycket snabb batteriurladdning i några modeller av ICD-dosor från St Jude Medical, det har varit känt i ca ett års tid. Patienter hos oss, med ett pacemakerberoende, har redan fått byta ut sin ICD. Övriga patienter har utrustats med ett hemmonitoreringssystem som skickar kontinuerlig information till oss. Samtliga av våra patienter är informerade.

De flesta ICD system har inbyggda larm som gör patienten uppmärksam på om något är fel i systemet. St Jude Medical har en vibration i dosan. Om larmet utlöses ska patienten kontakta sin hjärtklinik.

Media har även rapporterat om en risk för obehörigt intrång i St Jude Medicals pacemakers. De talar om möjliga ”cyberattacker”. Det har aldrig hänt och sannolikheten att det skulle hända är mycket låg. Men för säkerhets skull har en programvara som förhindrar intrång tagits fram och kommer att implementeras så fort den blir godkänd av tillsynsmyndigheten.

Man har inte fått in några rapporter om enheter som har blivit påverkade av något försök till intrång, men risken att obehöriga kan ändra enhetens inställningar är mycket liten, snarast obefintlig, meddelar leverantören.

Ni som har frågor kring detta, vänd er till Arytmienheten på det här numret 08-123 574 46. Telefontid: Mån-tors 08.30-10.30, fre 08.30-09.30.