Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ingen anledning till oro för "mördarbakterie"!

2013-08-28

Många patienter och anhöriga har hört av sig till oss på sjukhuset på grund av den sk ”köttätande mördarbakterien”, som det skrivits mycket om i pressen. För att lugna allmänheten och balansera "nyheten" presenterar vi några bakgrundsfakta.

Här svarar överläkare Per Olov Berntsson, ortopedkirurg med lång klinisk erfarenhet av Nekrotiserande fasciit, som han dessutom har föreläst om under flera år i många olika sammanhang.

Man blir sjuk hemma – inte på sjukhuset

Patienter och anhöriga som har följt media under dagen, ringer till sjukhuset och är oroliga för att bli smittade av den hemska bakterien. Finns det någon anledning till oro?

- Absolut inte! Patienten har blivit sjuk i sin hemmiljö och kommer in till sjukhuset, ofta med starka smärtor, feber och yrsel och är väldigt sjuka.

Bakterien smittar inte från person till person

- Många människor i vårt land bär på den här bakterien i en "ofarlig dos". Den finns runt omkring oss och väldigt ofta kan den finnas på huden, i svalget eller i underlivet. Men det är alltså helt ofarligt och det finns ingen anledning att kolla upp om man bär på bakterien.

- Vi kan inte se att den smittar från person till person, och det är verkligen inte så att man kan få den av till exempel halsfluss (som det felaktigt stod i tidningen Metro).

Snabb diagnostik räddar liv

Symtom på nekrotiserande fasciit är att patienten har stor smärta, är septiskt påverkad, det vill säga har feber, yrsel, lågt blodtryck etc. Typiskt är också en rodnad och blåsbildning i drabbat hudområde kombinerat med en förhårdnad i vävnaderna.

- Här på Danderyds sjukhus har vi kontinuerlig internutbildning i att upptäcka detta tillstånd i tidigt skede och vi är mycket uppmärksamma på dessa symtom hos våra patienter. En snabb diagnos är direkt avgörande, ibland skillnaden mellan liv och död.

Bakterien är INTE resistent

När man konstaterat att patienten drabbats av nekrotiserande fasciit gäller det att operera så snabbt som möjligt. På Danderyds sjukhus har man lång klinisk erfarenhet av den typen av operationer. Förutom operation, sätter man in två mycket potenta antibiotikamedel som hjälper till med läkningen.

Forskarna har sett en ökning – men sjukdomen är fortfarande väldigt ovanlig. Runt 4 av 1 000 000 invånare drabbas.

- Det har funnits en känsla av att fallen av nekrotiserande fasciit har ökat, inte bara hos oss utan på flera sjukhus. Därför gjorde ST-läkaren Ardalan Rahimi en studie, som ett första steg i en doktorsavhandling. Den visade bland annat att Danderyds sjukhus behandlat 23 fall av nekrotiserande fasciit under åren 2010-2012, vilket är mer än vad man hade förväntat sig utifrån tidigare rapporterade siffror. Detta är förstås någonting vi måste ta på allvar, men det är definitivt ingen epidemiliknande situation.

Enligt Rahimis siffror har vi på Danderyds sjukhus nu runt 8-10 fall per år.

Det är inte frågan om någon lokal "smittspridning"

Efter publiceringar i media finns det en allmän uppfattning om att den här bakterien är speciellt utbredd i norra Stockholmsområdet. Stämmer det?

- Absolut inte! Diagnosen nekrotiserande fasciit finns över hela västvärlden och det är inte något lokalt "utbrott" här i norra Stockholm. Med största sannolikhet finns den inte i högre grad här jämfört med resten av Sverige, men det är här vi har gjort studien som visar att den förekommer i högre grad än vad man tidigare har trott.

Vilka kan drabbas?

- Alla kan drabbas, ung som gammal, kvinna som man. Vi har dock sett en ökad förekomst hos människor med nedsatt immunförsvar.

Är detta en ny bakterie?

- Nej. Den har funnits i princip lika länge som det funnits streptokock-bakterier. I slutet av 1990-talet kunde vi se en ökning av fallen och här på Danderyds sjukhus har vi sedan länge stort fokus på att upptäcka och snabbt diagnostisera sjukdomen eftersom förloppet är så snabbt.

Hur allvarlig är sjukdomen?

- Det är en ovanlig, men mycket allvarlig sjukdom med ett snabbt förlopp. Jag uppskattar att runt 9 av 10 som blir opererade här på Danderyds sjukhus överlever. Det är en väldigt traumatisk upplevelse där amputation ibland blir nödvändigt.