Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Jan Nygren ny styrelseordförande

2012-05-09

Igår den 8 maj valdes Jan Nygren av Landstingsfullmäktige till ny styrelseordförande för Danderyds sjukhus. Han tillträder den 21 maj 2012 i samband med bolagsstämman.

Jan Nygren har en gedigen politisk bakgrund. Under 1994-1997 var han samordningsminister i den socialdemokratiska regeringen och innan dess statssekreterare i Försvarsdepartementet. Han verkade även som SSU-ordförande några år i början av 80-talet.

1997-2000 var Jan Nygren vd för Riksbyggen och efter det Group Senior Vice President på SAAB och har därefter haft flera ledande befattningar inom näringslivet.

Till ny ledamot i styrelsen valdes civilekonom Helena Thunander Holmstedt som är ekonomidirektör för Försvarsmakten och har en rad styrelseuppdrag inom flera delar av Stockholms läns landsting.

Lars Rekke avgår som styrelseordförande efter fem händelserika år.

- Jag vill rikta ett varmt tack till Lars Rekke för hans genuina engagemang för Danderyds sjukhus och hans värdefulla insatser som har bidragit till sjukvårdens utveckling. Lars Rekke har varit ett stort stöd för oss i ledningsgruppen, säger vd Stefan Jacobsson. Jag vill även tacka Johan Assarsson, som lämnar styrelsen efter drygt ett år som ledamot, för gott samarbete.

- Sjukvården i Stockholm står inför stora utmaningar och förändringar de kommande åren, menar vd Stefan Jacobsson. Våra nya styrelsemedlemmar, som har stor erfarenhet och kompetens både inom politik och företagsamhet, kommer att vara en stor tillgång för Danderyds sjukhus och för framtidens sjuk- och hälsovård.

Den nya styrelsen består av:

  • Jan Nygren, ordförande
  • Christel Wiman, ledamot
  • Gösta Jedberger, ledamot
  • Katarina Mohlin, ledamot
  • Helena Thunander Holmstedt, ledamot