Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Information om kikhosta

2017-04-19

Om du har frågor kring kikhosta vänd dig till 1177 Vårdguiden.

En barnmorska på en av kvinnoklinikens vårdavdelningar insjuknade i kikhosta. Alla familjer som har varit i kontakt med henne kontaktas via telefon. All personal som har symtom testas och får inte arbeta innan vi fått provsvar.

Om du har frågor kring kikhosta vänd dig till 1177 Vårdguiden.