Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Köerna till Talkliniken borta

2012-11-22

Talkliniken tar emot dig som behöver hjälp med språk- och talproblem, röstproblem, stamning och svårigheter att tugga och svälja. Vi tar även emot dig som har läs- och skrivsvårigheter eller problem med att räkna. Till de flesta av våra mottagningsområden är det nu köfritt.

Om du eller ditt barn behöver utredas för dyslexi, stamning eller problem med rösten så kan du nu få en tid hos oss mycket snabbt. Det gäller också om du vill träffa oss för att du har talproblem på grund av en förvärvad hjärnskada eller om ditt barn har tal- eller språksvårigheter. Från det att remissen kommer till oss tar det ungefär en vecka innan du kan få komma på ett första besök.

Alla besök som rör barn under 18 år är gratis.

Om du vill komma till Talkliniken på Danderyds sjukhus eller till någon av våra andra mottagningar på Lidingö sjukhus, Sollentuna sjukhus, Jakobsbergs sjukhus, Rissne BVC, Solna BVC, Logopedmottagningen Vallentuna, Vaxholms BVC eller Familjens Hus i Norrtälje kan du säga det redan när du besöker den som skriver din remiss. Då kan remittenten skriva på remissen vart du vill komma så vi kan boka in en tid till dig på önskad mottagning.

Väntetiden kan variera något beroende på vilken typ av besök det gäller eller om du har specifika önskemål om vilken mottagning hos oss du vill komma till. Till områdena dyskalkyli och oralmotorik har vi tyvärr fortfarande viss väntetid.

Om du har några frågor om Talkliniken är du alltid välkommen att ringa oss på tel. 08-123 563 00. Våra telefontider är måndag-torsdag kl. 09.00-11.00 och 13.00-14.30 samt fredag kl. 09.00-11.00 och 13.00-14.00.

Läs mer om Talkliniken.