Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ledningssystem certifierat

2016-10-03

Danderyds sjukhus ledningssystem har certifierats enligt ISO 9001. Det är första gången ett stort svenskt sjukhus klarat av en certifiering av hela verksamheten.

– Jag är både stolt och glad över att vi tillsammans med vår kvalitets- och utvecklingsavdelning har åstadkommit detta, det är en insats alla medarbetare kan känna sig stolta över. Nu har vi fått till system och rutiner som ger förutsättningar för att vi ständigt varje år förbättrar vår kvalitet, säger Stefan Jacobson, vd för Danderyds sjukhus.

DSAB:s ledningssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) och den internationella standarden för kvalitetsarbete (SS-EN ISO 9001:2015). Ledningssystemet omfattar all verksamhet på sjukhuset och tillhandahåller en gemensam systematik för hur sjukhuset arbetar, leds och styrs. DSAB:s ledningssystem är processorienterat och är uppbyggt utifrån sjukhusets kärnverksamhet.