Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Miljötänk ingen belastning

2015-03-16

Förra året var första gången som SLL tog emot nomineringar till Miljöpriset. Flera av de idéer och produkter som då nominerades har spridit sig och lett till både förbättringar och ett vidare miljötänk genom hela verksamheter.

Förra året var första gången som SLL tog emot nomineringar till Miljöpriset. Flera av de idéer och produkter som då nominerade har spridit sig och lett till både förbättringar och ett vidare miljötänk genom hela verksamheter. 

– Miljö, innovation och kostnadsbesparingar hänger ihop. Det är ingen belastning, det är smart och det borde ha en stor plats i alla ledningsgrupper, säger Annette Alkebo, innovationskoordinator på SLL Innovation.

De bidrag som kommer in är metoder, produkter eller arbetssätt som görs inom landstingsfinansierade verksamheter och som bidrar till miljöförbättringar på olika sätt.

Annette Alkebo, SLL Innovation

– Alla tjänar på ett vidgat miljötänk och för att komma framåt måste vi lära av varandra. Det kan vara svårt att förändra ett invant beteende men om någon kan förklara varför man ska göra annorlunda så kan man få folk med sig, förklarar hon.

Stort genomslag för matavfallsinsamling
Det miljöprisbidrag från Danderyds sjukhus som än så länge fått störst genomslag är arbetet med system för matavfallsinsamling som startade på Danderyds sjukhus omkring 2007. 

Ett annat exempel är minskad användning av engångslådor för maten när man tar med sig från personalrestaurangen. Efter förslaget har Sodexo infört flergångsmatlådor, och flera avdelningar har också köpt in egna lådor till personalen.

Detta sparar givetvis på miljön då man behöver köpa in eller transportera bort lika många engångslådor.

SLL innovation hjälper att förverkliga
SLL Innovation arbetar ständigt med att förverkliga idéer från medarbetare inom hela landstinget.

– Vi vet att många som jobbar inom landstinget har kreativa lösningar på verkliga behov. SLL Innovation hjälper till att tänka vidare och göra verklighet av idén, avslutar Annette Alkebo.

Här kan du läsa mer om Miljöpriset och bidra med en nominering.