Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Mindre utlämnad i henstol än i gynstol

2015-11-06

Greta Edelstam, docent på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, har utvecklat en könsneutral undersökningsstol, "henstolen Kim", som passar för såväl gynekologisk som urologisk undersökning.

Nu har hon fått ett anslag på 3,2 miljoner kronor från Vinnova för att ombesörja fortsatt utveckling, produktion och implementering av undersökningsstolen på marknaden.

– Förhoppningen är att "henstolen Kim", ska ersätta den traditionella gynstolen och underlätta alla undersökningar nedanför naveln – oavsett kön och typ av undersökning. Den passar för såväl gynekologisk som urologisk undersökning, säger Greta Edelstam.

Mer komfort och integritet

Förutom att "henstolen Kim" är könsneutral så värnar den om den personliga integriteten eftersom patienten kan ha benen ihop tills undersökningen påbörjas och slipper blotta underlivet längre tid än nödvändigt. För att patienten lättare ska kunna slappna av och slippa bli kall är underlaget ett tempurliknande material med inbyggd värme. I denna stol slipper patienten också benstöden, som på de traditionella stolarna sällan är individuellt inställda.

– Gynstolen har sett likadan ut i 100 år. Det är dags att alla som behöver undersöka underlivet, kvinnor som män, får en bättre upplevelse som är patientvärdig och som värnar om den personliga integriteten.

Alla ska ha råd

För att utveckla idén och en prototyp fick Greta Edelstam ett normkritiskt innovationsanslag från Vinnova, och sedan prototypen testats har hon nu fått ytterligare anslag för att tillsammans med företaget Oscar Instrument påbörja produktion och implementering av stolen på enheter som undersöker patienters underliv.

– Det finns redan i dag undersökningsstolar utan benstöd men det speciella med denna är att alla landsting ska ha råd att köpa in den. Om stolen i slutändan blir en aning dyrare än den gamla modellen är jag ändå övertygad om att det kommer att jämna ut sig i längden. Det går betydligt snabbare att undersöka en patient som är varm, avslappnad och förhållandevis bekväm i situationen.