Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Motiverande samtal på hudkliniken

2015-07-14

Hudkliniken har påbörjat ett sätt att arbeta för att bland andra psoriasispatienterna ska bli mer delaktiga i sin sjukdom, behandling och i tänkbara lösningar. Genom patientorienterade, djuplodande samtal fokuserar personalen på att se problematiken ur patientens perspektiv. Det handlar om att lyssna.

Hilde Ingebretsen

– Den största utmaningen är att åsidosätta sina egna frågor och fokusera på de frågor som sjukdomen väcker hos patienten, säger Hilde Ingebretsen, sjuksköterska på hudkliniken.

Det handlar om att så ett frö
Under förra hösten gick flera av enhetens sjuksköterskor och kuratorer kurser i patientorienterat motiverande samtal och nu har läkargruppen påbörjat samma kurs.

– Det här är ett nytt och lite annorlunda sätt att kommunicera – både för vårdpersonal och för patienter. Då konventionell samtalsteknik fokuserar på de problem som patienten beskriver, fokuserar denna teknik istället på patienten och hur hälsan kan påverka en. Det handlar om att så ett frö i patienten så att denne själva väljer att förändra och förbättra sin situation, förklarar Hilde.

Ett patientorienterat samtal
Då det finns en koppling mellan psoriasis och kardiovaskulär sjukdom, blir det extra viktigt att arbeta hälsofrämjande med denna patientgrupp. Sjuksköterskorna vid hudkliniken utvecklar i och med detta en struktur för ett hälsofrämjande samtal där patienterna erbjuds en systemisk/biologisk behandling vid kliniken.

– Nu rör vi oss bort från det probleminriktade samtalet mot ett mer patientorienterat, motiverande samtal. Det är bara patienten själv som kan komma fram till en fungerande lösning, avslutar Hilde.