Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Nu kan patienter läsa ur sin journal via nätet

2017-04-18

Från och med tisdagen kan den som är eller varit patient på Danderyds sjukhus läsa ur sin journal via nätet. Danderyds sjukhus är först ut av akutsjukhusen i Stockholms läns landsting att införa e-tjänsten "Journalen".

När du söker och får vård förs en patientjournal. Den som är 18 år eller äldre och vill läsa sin journal kan nu läsa viss journalinformation via e-tjänsten Journalen på 1177.se.

Syftet är att patienter ska kunna bli mer delaktiga i sin egen vård. Att kunna läsa sin journal via nätet ger också möjligheten att förbereda sig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts. 

Uppgifterna är skyddade för obehöriga och det krävs säker inloggning med e-legitimation för att nå sin journal.

Frågor och svar 

Vilken information kan läsas via e-tjänsten Journalen?
Den som har fått vård på Danderyds sjukhus kan se sin journalinformation som lagts till från och med 1 januari 2016. Äldre journalinformation lämnas ut i pappersformat.

Följande information finns att läsa: journalanteckningar, diagnoser, vissa provsvar samt en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. 

Kan journalen i e-tjänsten delas med andra?
Den som vill kan dela sin journal med t ex anhörig eller annan person via e-tjänsten.

Går det att försegla sin journal i e-tjänsten?
Av säkerhetsskäl kan patienten själv försegla online-journalen vilket innebär att det inte längre går att logga in och läsa och e-tjänsten Journalen stängs. Patienten kan därmot beställa papperskopior av sin journal och sammanhållen journal gäller fortfarande.

Har vårdnadshavare åtkomst i e-tjänsten?
Vårdnadshavare har automatiskt åtkomst till sina barns journal via nätet tills de fyllt 13 år.


Läs mer under sidan Din journal.