Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Nu kortar vi köerna för akutpatienter

2012-03-05

– Med ännu en avancerad datortomograf på Danderyds sjukhus, kan vi kapa köerna för framför allt våra akutpatienter. Dessutom höjer vi säkerheten och effektiviteten. Det menar tf klinikchef Louise Norlén, på Danderyds sjukhus röntgenavdelning.

Det sägs ju att nöden är uppfinningarnas moder och det stämmer i det här fallet. Frågan var hur man får in en 2,5 ton tung datortomograf på första våningen i ett sjukhus?

Jo, man lyfter in den utifrån med hjälp av en kran, och gör ett ”hål i fasaden” där den kan komma igenom. 

Det var många som höjde blicken när de kom till jobbet på Danderyds sjukhus den 5 mars i år. Vad de såg var en gigantisk svajande röntgenapparat, värd åtskilliga miljoner, som skulle placeras på första våningen, precis ovanför akutmottagningen. 

– Vi är så glada att kunna komplettera de två datortomograferna vi redan har, en gammal och en lite modernare, med den här som kommer att tas i bruk inom ett par veckor, säger Louise Norlén. Det innebär bland annat att vi har en större chans att nå målet på två timmar från det att vi får in en remiss tills dess att vi skrivit ett röntgensvar. Väntetiden för våra akutpatienter kommer att minska väsentligt. 

– Dessutom kommer säkerheten att öka, menar röntgensjuksköterskan Katarina Johansson, eftersom den här nya datortomografen kan användas även vid strömavbrott, både de planerade och oplanerade. Idag kan det ta mer än en timme innan vi kommer igång igen efter ett strömavbrott, det slipper vi med den nya datortomografen. 

Bättre samordning
Att den nya röntgenapparaten är välkommen till avdelningen går inte att ta miste på.

– Den blir placerad precis ovanför akuten, vilket innebär mindre transportvägar för patienterna, berättar röntgensjuksköterskan Lovisa Ehrenborg. Dessutom finns det stora möjligheter till bättre samordning, eftersom vi kommer att sitta mer tillsammans och i närheten av läkarna. Det blir ett effektivare teamwork helt enkelt. 

Det görs ca 25 000 datortomografier per år på Danderyds sjukhus.

– Det är en helt fantastisk metod, säger klinikchef Louise Norlén. Bilderna visar så mycket, möjligheterna är nästan oändliga. Dessutom är den snabb.

– Antalet undersökningar med DT ökar i ännu högre grad än antalet akutpatienter som kommer till sjukhuset. Men med tanke på strålningsrisken är vi noga med att påpeka hur viktigt det är att alla undersökningar är berättigade, betonar Louise Norlén. 

I höst är det dags för ny magnetkamera som ska in på ett annat ställe på sjukhuset. Då blir det troligen nya hål i ytterväggen som får bana väg för framtidens röntgendiagnostik och kortare köer även för de patienterna.