Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Nu öppnar vår nya infektionsklinik

2017-01-23

Nu öppnar Danderyds sjukhus nya infektionsklinik i nya moderna lokaler anpassade för infektionssjukvård.


Medarbetare i skyddskläder på infektionskliniken, utanför slussen till ett patientrum.

Kliniken fördubblar antalet vårdplatser och kommer ha totalt 36 vårdplatser och ca 10 000 mottagningsbesök per år.

- Vi har de modernaste rummen i Stockholm, anpassade för infektionspatienter med luftburen smitta.18 enkelrum och 9 dubbelrum. Alla med slussar. De ger oss utmärka förutsättningar att vårda dessa patienter, säger Magnus Hedenstierna, infektionsläkare, medicinskt ansvarig och chef för läkargruppen på infektionskliniken.

De patienter som kommer till infektionskliniken har ofta smittsamma och komplicerade infektioner. Det kan till exempel vara patienter med blodförgiftning, smittsam lunginflammation eller infektion på hjärtklaffarna. Oftast är vårdtiden mindre än en vecka men kan ibland vara många veckor.

Infektionskliniken tillbaka till DS

Det har funnits en stor infektionsklinik på Danderyds sjukhus tidigare, men den lades mer eller mindre ner under slutet av 1990-talet då verksamheten flyttade till Karolinska Sjukhuset i Solna. Men nu ska alltså en stor del av verksamheten tillbaka till Danderyds sjukhus.


Korta fakta om nya infektionskliniken

  • Invigning av infektionskliniken sker i två steg. 24 januari flyttar befintlig verksamhet in i nya lokaler och den 13 februari öppnar en ny avdelning med ytterligare 9 vårdplatser. Totalt blir det 36 vårdplatser fördelade på tre plan.
  • Kliniken bemannas av runt 100 medarbetare varav ca 20 infektionsläkare. Andra yrkeskategorier är sjuksköterskor och undersköterskor samt köksbiträden, sekreterare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Några vakanser finns fortfarande, bland annat saknas sjuksköterskor.
  • 18 enkelrum med egen sluss och 9 dubbelrum med egen sluss.
  • Vårdplatserna är i första hand till för patienter med smittsamma och komplicerade infektioner.
  • Snittvårdtiden är ca 1 vecka. Enstaka patienterna vårdas i upp till 4 veckor eller mer på avdelningen.
  • Till infektionsmottagningen kommer patienter med olika typer av infektioner via remiss från t ex sin husläkare.