Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ny infektionsmottagning på Danderyds sjukhus

2014-09-15

Den 15 september utökas Danderyds sjukhus infektionsenhet med en öppenvårdsmottagning.

Foto: Carin Wesström

Till den nya mottagningen kommer patienter på remiss från primärvården, akutsjukhusen i länet och inte minst från Danderyds sjukhus egna avdelningar och akutmottagning.

En sjuksköterska på mottagningen kommer att ha daglig telefonrådgivning dit patienter själva kan ringa. Patienten kan då antingen bli hänvisad till primärvården eller få en tid direkt till Danderyds sjukhus infektionsmottagning.

Telefonrådgivning: mån-fre kl. 9-11 på nr 08 - 123 559 22.

När specialistutredning behövs
En infektion orsakas antingen av bakterier eller virus.

- Primärvården ska även fortsättningsvis ta hand om majoriteten av patienter med infektionsproblem, men ibland, när symtomen är svårtolkade och det kan krävas ytterligare utredning för att fastställa en diagnos och behandling, kan de skriva en remiss till oss, säger överläkare Olle Reichard som kommer att ansvara för den nya mottagningen. Vi kommer inte att ha långa väntetider på mottagningen. Vi kommer också ha specifika tider avsatta för att kunna ge extra snabba tider till patienter som har sökt på akutmottagningen på Danderyds sjukhus som behöver snabb uppföljning.

Fem infektionsläkare med specialistkompetens
Det är idag fem infektionsläkare med specialistkompetens och specialutbildade sjuksköterskor och undersköterskor som driver verksamheten.

- Vi läkare är något av "antibiotikaspecialister", säger Olle Reichard. Det är viktigt att välja rätt antibiotikabehandling. Olika sjukdomar orsakade av olika bakterier kräver sin specifika behandling. Vi ska använda så "smala" antibiotika som möjligt så att just den bakterie som orsakar infektionen behandlas; inte de övriga. Det är viktigt att inte rubba kroppens naturliga bakterieflora i onödan eftersom det kan skapa biverkningar och risk för antibiotikaresistens. Något vi måste undvika så att antibiotika även i framtiden kan ha god effekt.

Alla infektionssjukdomar utom HIV och TBC
Infektionsmottagningen kan ta emot patienter med de flesta vanliga infektionssjukdomarna, men patienter med HIV, tbc och de med hög risk för luftburen smitta hänvisas till Karolinska sjukhuset.

- Om det t ex handlar om en person med symtom för Ebola ska denne direkt till Karolinska sjukhuset där det finns all nödvändig skyddsutrustning och goda isoleringsmöjligheter, informerar Olle Reichard.

Exempel på vanliga infektionssjukdomar för den nya mottagningen:
• Luftvägsinfektioner
Ofta patienter med långdragna och svårtolkade luftvägsproblem eller med återkommande infektioner.

• Hudinfektioner
Exempelvis rosfeber eller sårinfektioner.

• Urinvägsinfektioner
Vid återkommande besvär eller svårbehandlade bakterier. Råd vid förebyggande vård.

• Mag- tarminfektioner
Bland annat magbesvär efter utlandsresa och/eller parasitinfektioner samt diarré efter antibiotikabehandling.

• Kroniska hepatiter (gulsot)
Framför allt hepatit B och hepatit C. Patienterna följs regelbundet och vissa erhåller antiviral behandling.

• Tropiska sjukdomar
Patienter som semestrat eller arbetat utomlands som insjuknar i exempelvis feber eller mag-tarm-symtom.

• Fästingburna sjukdomar
Borrelia och TBE handläggs oftast på vårdcentral men ibland kan symtomen vara allvarliga eller svårtolkade. Ibland behövs ytterligare utredning såsom lumbalpunktion (ryggmärgsprov) och dessa patienter remitteras ofta till infektionsmottagningen.