Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ny metod mot plötslig hjärtdöd räddar liv

2018-07-11

Sedan en tid tillbaka finns en ny typ av defibrillator som opereras in under huden, men utanför bröstkorgen. Den används på i övrigt friska, yngre personer som råkar ut för plötsligt hjärtstopp. Danderyds sjukhus är ensamma i Stockholmsområdet om att utföra den här unika metoden.

Operationsteamet på Danderyds sjukhus: Från vänster Överläkare Viveka Frykman Kull, Professor Cesar Khazal, Specialistläkare Johanna Sjöblom samt sjuksköterskorna Eva Qvarnström och Malin Brandrup-Wognsen.

- Nu har vi opererat den fjärde patienten med hjälp av den här nya metoden, berättar överläkare Viveka Frykman på Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.
Patienten är en vältränad medelålders man som tidigare var helt frisk. Under ett av sina träningspass råkade han ut för plötsligt hjärtstopp, blev räddad av sina lagkamrater och kom till oss på Danderyds sjukhus.
Operationen utfördes av ett helt vårdteam från Danderyds sjukhus, inklusive en proctor (erfaren utbildare), professor Cesar Khazen från universitetssjukhuset i Wien, som själv varit med och forskat fram den nya metoden.

Hur fungerar en inplanterad defibrillator (ICD)
Defibrillatorer, sk ICD, som opereras in med elektroder i hjärtat har funnits i ca 25 år. På Danderyds sjukhus utförs runt 60 ICD-inplantat per år. En ICD är en liten elektrisk "maskin" som placeras under nyckelbenet och ansluts till elektroder som läggs in i hjärtats kammare. Den reagerar på olika avvikelser från det som räknas som normal hjärtfunktion. Till exempel om hjärtat slår för sakta, alltså har en väldigt låg frekvens hjärtslag. Då "stimulerar" ICD:n igång hjärtat genom att skicka ut elektriska impulser, precis på samma sätt som en pacemaker gör. Detta innebär ingen smärta för patienten.

Elektriska chocker räddar liv
En ICD kan reagerar också när hjärtat "rusar". Alltså när hjärtslagen "skenar iväg" och kan gå i mer än 200 hjärtslag i minuten. Då "stimulerar" en ICD hjärtat så "kortslutningen" i hjärtats retledning bryts och rusningen går ned till normalt läge. Dessa elektriska impulserna är smärtfria, men när hjärtat "går i spinn", sk ventrikelflimmer, skickar ICD:n ut en elektrisk chock som "nollställer" hjärtat, vilket gör att det kan börja om och slå i normal takt. Den "elchocken" känns som en kraftig stöt och är smärtsam för patienten, men nödvändig eftersom ventrikelflimmer förhindrar att hjärtats pumpfunktion fungerar vilket leder till syrebrist i hjärtat och hjärnan och leder till plötslig hjärtdöd.

Mindre risker med den nya metoden
Skillnaden mellan den äldre, traditionella metoden, där enheten opereras in i hjärtområdet under bröstkorgen, är att den nya typen av defibrillator opereras in under huden mellan ryggmuskeln och bröstkorgen. Från enheten går sedan minimala sladdar som tunnlas upp via bröstkorgen och fästs under huden ungefär vid nyckelbenet.
- Eftersom den inte ligger direkt i hjärtområdet är också risken för infektion mindre, berättar Viveka Frykman.
Hittills har bara fyra patienter opererats med den nya typen av defibrillator på Danderyds Sjukhus, men läkarna tror att det kommer att bli betydligt fler i framtiden.

Korta fakta

• Den nya Subcutana ICD:n, har implanterats i Sverige sedan 2016.
• Förutom vid Danderyds sjukhus används metoden på vissa universitetssjukhus i Sverige och utomlands.
• Kostnaden är mer än tre gånger så hög, jämfört med en traditionell ICD.
• Den nya metoden har mindre risk för komplikationer, jämfört med den traditionella, framför allt när det gäller infektionsrisken.
• Hittills har 4 patienter opererats med den nya typen av ICD på Danderyds sjukhus.
• Danderyds sjukhus utför ca 60 traditionella ICD-inplantat per år.
• Den nya metoden är lika effektiv som den gamla, trots att de elektriska impulserna kommer från utsidan av bröstkorgen.