Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ny skyltning på sjukhuset

2019-02-01

För att besökare ska hitta lättare har vi ändrat skyltningen på sjukhuset.

Hur ser skyltningen ut?

Alla verksamheter har en adress och gatunummer och det kommer även exempelvis att stå i kallelser. Eftersom det är lättare att komma ihåg lite information i taget så innehåller skyltningen på adressen enbart information som behövs för nästa steg.

Det liknar orienteringssystemet på en flygplats. På en flygplats följer den resande skyltningen till gaten och behöver inte veta vilken byggnad eller plan den befinner sig på. På sjukhuset motsvaras gaten av en så kallad målpunkt som alltid är en hiss, exempelvis A eller B.

Exempel:

Om du blir kallad till Hudmottagningen, Huvudentrén, Entrévägen 2, hiss J, vån 4 så beger du dig till den adressen. En informationsskylt vid huvudentrén hjälper dig att hitta, om du inte vet var adressen ligger eller om du har glömt gatunumret.
Väl inne i entrén finns en informationstavla samt skyltar till målpunkt J.
Framme vid målpunkt J (hiss) finns ett våningsregister som talar om vilken våning Hudmottagningen finns (4). När du är framme på våning 4 så ser du  en skylt som det står Hudmottagningen på.
Du har kommit rätt!

Hur benämner vi våra verksamheter i den nya skyltningen?

På informationstavlorna på sjukhuset sorteras verksamheterna in under rubrikerna Akutmottagningar, verksamheter, vårdavdelningar och service.

Vårdavdelningarna benämns enligt tidigare, exempelvis vårdavdelning 96 hjärtsviktcentrum. Adressen är Entrévägen 2, Hiss I, vån 13. (Målpunkten är hiss I (i) och våningsplan 13.)

Här finns en översikt över vilka gatuadresser som gäller.

Klicka här för att se en större version av kartan.