Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ny teknik mot högt blodtryck

2013-10-28

Som första klinik i Skandinavien testar Danderyds sjukhus ny teknik för säkrare och snabbare operationer mot högt blodtryck. Hittills har tre patienter opererats med Vessix-systemet med goda resultat. - Det är mycket teknik under utveckling, säger överläkare Rickard Linder som utfört totalt 21 operationer (renal denervering) på Danderyds sjukhus.

Rikard Linder

– Principen är att den nya tekniken gör det möjligt att behandla flera punkter på en gång, i stället för som tidigare där vi med hjälp av verktyget Symplicity bara kunde behandla en punkt i taget, berättar Rickard Linder.

– När flera punkter kan behandlas samtidigt går operationen betydligt snabbare och med bättre kontroll som gör det säkrare för patienten.

Center of Excellence

På Danderyds sjukhus finns ett europeiskt ackrediterat "Center of Excellence" för utredning och behandling av högt blodtryck (hypertoni). Därför blev det naturligt att implementera den nya tekniken här som första sjukhus i Skandinavien. Systemet heter Vessix och kommer från Boston Scientific.
– Under 2014 kommer en ny mer utvecklad version av det här systemet som är ännu mer effektivt och säkert, menar Rickard Linder.

Även Medtronic, som tog fram det första verktyget Symplicity, kommer med en ny version under första kvartalet 2014, Spyral. Med den kommer man också att kunna behandla fler punkter på en gång.

Ultraljudsbaserad kateter
Under hösten startar även en vetenskaplig studie som utvärderar hur effektiv och säker en ultraljudsbaserad kateter är vid renal denervering.
– Danderyds sjukhus är först i Skandinavien även här, berättar professor Thomas Kahan, som är ansvarig för studien. Vi tror att den metoden har potential att korta ner ingreppet rejält och göra det säkrare.

Nuvarande och kommande indikationer för renal denervering
- Det pågår studier där effekter av renal denervering studeras för behandling av hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och sömnapnésyndrom. Hur dessa studier kommer att påverka indikationer vet vi inte ännu, betonar Rickard Linder.

- Vilken ny teknik som kommer att användas i framtiden är likaså svårt att sia om. Det pågår forskning över hela världen och mer än 6o företag arbetar med att utveckla lämplig apparatur för renal denervation. Mycket tyder hittills på att renal denervering är en effektiv metod med fina och bestående resultat för patienter med svårbehandlad hypertoni. Det är dock för tidigt att dra slutsatser för metodens plats vid behandling av andra tillstånd, avslutar Thomas Kahan. 

 


 

Renal denervering går ut på att man behandlar ("bränner av") nervtrådarna som går från hjärnan till njuren och påverkar blodtrycket. Ingreppet påminner om en vanlig kärlröntgen, där man för in en mycket tunn kateter i ett blodkärl i ljumsken. Själva operationen tar 30-45 minuter och den vakna patienten smärtlindras under ingreppet. Patienten kan gå hem samma dag men stannar ofta över natten. Med den nya tekniken kan tiden för operationen eventuellt halveras.

Korta fakta
Normalt behandlar man 4-8 punkter i njurarnas blodkärl under ett ingrepp (renal denervering).

Renal denervering finns idag tillgängligt på specialiserade centra i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro, Uppsala och Umeå.

Det är i första hand patienter med mycket högt blodtryck trots medicinering som erbjuds operation.

Renal denervering är ett komplement till medicinering.

Ungefär var femte svensk har hypertoni, varav ca 500 000 behandlas.

Ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller högre betraktas som hypertoni