Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ny verksamhetschef på Kirurg- och urologkliniken

2018-05-30

Överläkare och docent Staffan Gröndal är ny verksamhetschef för Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus. - Det känns skönt att vara tillbaka och få vara en del av en välfungerande klinik med fantastiska medarbetare

- Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna på akuten, så att vi tillsammans kan ta hand om inkommande patienter på bästa sätt, säger Staffan Gröndal. Här i samtal med Malin Hellgren, sektionschef på akuten.

Redan 1976 arbetade Staffan Gröndal på Danderyds sjukhus. Då som undersköterska under studietiden. Sedan dess har Staffan arbetat på flera sjukhus, både som läkare och chef. Dels på Södertälje och Ersta sjukhus, dels som verksamhetschef och lektor på DS.

- 2010 lämnade jag över ledarskapet för Kirurg- och urologkliniken till Johanna Albert. Nu känns det skönt att vara tillbaka i den rollen. Att vara chef är också en viktig specialisering inom sjukvården.

Vad utmärker en bra chef, tycker du?

- En bra chef vet vad det handlar om och lyssnar på sina medarbetare så att man kan ta kloka beslut. Det är också viktigt att förstå konsekvenserna av viktiga beslut och att vara kommunikativ i alla led. En bra chef ska vara lösningsorienterad och beredd på konstruktiva kompromisser som gynnar verksamheten.

Vilka är dina största utmaningar?

- Sjuksköterskebristen är en utmaning som alla inom vården står inför. Vi klarar oss inte utan sjuksköterskor lika lite som vi klarar oss utan läkare och undersköterskor. Hela teamet behövs. Min ambition är att göra allt för att behålla de duktiga sjuksköterskor vi har, och vara tillräckligt attraktiv för arbetssökande sjuksköterskor så att de väljer oss. Att kunna utvecklas i sitt yrke är viktigt för många sjuksköterskor. Hos oss jobbar vi med kompetensstegar som tydligt visar var man befinner sig och vad som krävs för att nå till nästa steg. Det blir ett incitament för den som både vill utvecklas och kunna påverka sin lön.

- Andra utmaningar är dels att hålla budget, dels att ha kapacitet för att kunna ta emot de patienter som tidigare togs om hand på KS-akuten.

Hur ser läget inför sommaren ut?

- Vi har lika många vårdplatser öppna i år som vi hade förra året. Varje dag sker lägesavstämningar på sjukhuset som visar vilka åtgärder som behövs för att bibehålla en hög patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Ett strukturerat samarbete mellan klinikerna bidrar också till att kunna koordinera resurser där de bäst behövs.

- Förutom canceroperationer kommer vi inte att ha någon elektiv vård i sommar, dvs inplanerade operationer, utan fokuserar enbart på den akuta vården.

- Flera åtgärder har gjorts på sjukhuset för att frigöra vårdplatser i sommar. Bland annat ett utökat samarbete med externa vårdgivare som gör att färdigbehandlade patienter, ofta multisjuka äldre, kan skrivas ut. Närakuterna kommer också att avlasta sjukhuset genom att ta emot mindre sjuka patienter.

- I dagsläget vet vi inte hur stängningen av KS-akuten kommer att påverka inflödet av patienter till oss i sommar.

Vad tycker patienterna om vården hos er?

- Ja, trots att vi har fått fler patienter jämfört med tidigare, är patienterna väldigt nöjda med den vård vi erbjuder. I en ny rapport från i maj i år kan vi bl a se att 92 procent av våra patienter ger oss högsta betyg och fler än 8 av 10 patienter vill rekommendera oss till andra. När det gäller bemötande får kliniken i snitt 4,74 av 5 möjliga poäng. "Så professionell sjukvård och kärleksfullt bemötande med fortsatt respekt för mig. Jag är djupt tacksam", är bara ett exempel på vad patienterna skriver om oss.

- Utöver det har vi just nu inga längre väntetider på operation och det är väldigt få operationer som ställs in på grund av personal- eller vårdplatsbrist hos oss, under 1 procent. Och om jag får fortsätta skryta lite, kan jag berätta att vi även får högsta betyg av våra läkarstudenter som går sin sista termin här hos oss på kliniken.

- Sammanfattningsvis vill jag bara säga att det finns så många orsaker till att jag känner mig hedrad att få axla ansvaret för en så spännande och innovativ klinik, med engagerade medarbetare som brinner för sitt yrke.

Staffan Gröndals bakgrund

  • Specialist i kirurgi och ortopedi, även docent i kirurgi sedan 90-talet.
  • Varit verksamhetschef för Kirurgkliniken i Södertälje, för Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus och för Kirurgkliniken på Ersta sjukhus.
  • De senaste fyra åren som lektor med ansvar för läkarutbildningens termin 7 ("kirurgterminen") på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska institutet.

 

Kort om Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus

  • Bemannas av 120 sjuksköterskor, 76 läkare, 70 undersköterskor och ca 20 medicinska sekreterare och administratörer.
  • Tar årligen emot 9800 patienter i slutenvård, varav 72% akuta och 47 000 besök i öppenvård, varav 40% akuta.
  • Antal vårdplatser 82 (just nu är 62 vårdplatser bemannade)
  • Minimalinvasiva operationer inom tarm, lever (ablationer) och övre gastrointestinal kirurgi, samt prostata, njursten och tumörer i övre urinvägar är några av klinikens spetskompetenser. Med minimalinvasiv kirurgi menas laparoskopi (titthålskirurgi) som innebär minimala ingrepp, kortare läktid och mindre risk för komplikationer. Dessa genomförs med eller utan robotassistans.
  • Omfattande, spännande forskning bedrivs på kliniken. Minst en disputation per år i snitt.
  • Kontinuerlig utbildning där kliniken bland annat håller i KI:s populäraste "kirurgkurs" för läkarstuderande.