Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ökad delaktighet på förlossningen

2015-09-07

På Danderyds sjukhus kvinnoklinik gör personalen överlämningar inne hos patienten i stället för på sin expedition. Med tankarna på patientsäkerhet och patientdelaktighet arbetade man tillsammans fram en metod som ska förbättra både för patienter och personal.

Överrapportering på rummet gör att alla inblandade får samma bild av vad som hänt och vad som ska ske.

– I och med nya patientlagen, som bland annat lägger vikt vid patientens delaktighet, insåg vi att vi kunde involvera patienterna ännu mer under deras tid på förlossningen, berättar Giovanka Machuca, chefbarnmorska på kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Alla får samma bild av förloppet
Fördelarna med att rapportera hos patienten är dels att hon får höra vad som sägs – hon blir mer delaktig i processen och kan komma med invändningar om det behövs – och dels att personal inte behöver rapportera vid flera olika tillfällen. Detta gör också att alla inblandade får samma bild av förlossningsförloppet.

– Efter en testperiod valde vi att bara ha denna typ av rapportering med de kvinnor som var i aktivt förlossningsarbete. Att vi valde dessa är för att de som ännu inte kommit i aktivt skede kanske sover eller behöver vila och de som redan fått barn behöver "landa" i sin upplevelse och bara vara med sin familj, förklarar Giovanka Machuca.

Ökad delaktighet
De allra flesta, både personal och patienter, är positiva till arbetssättet. Och Giovanka framhåller att detta är ett steg i rätt riktning.

– Det här ökar delaktigheten för patienten vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Som en bonus är det dessutom ett mer effektivt arbetssätt för personalen, avslutar hon.