Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Patienter lär ut om hemdialys

2017-06-13

Dialysbehandling är ett sätt att hjälpa njurarna vid grav njursvikt. Dialys är en behandling som man själv kan sköta i hemma. Vid njurmedicinska kliniken, har man startat ett nytt forum; öppet hus om hemdialys.

Foto: Cecilia Larsson Lantz

Öppet hus Hemdialys riktar sig till patienter och närstående som står inför valet av dialys och kan tänka sig att utföra behandling hemma. Syftet är att de inbjudna ska kunna ställa frågor till någon som har erfarenhet av att sköta sin dialys hemma. Målet med forumet är att bidra till en ökad trygghet inför starten av dialys.

Till öppet hus kommer erfarna patienter som påbörjat hemdialys och berättar för andra patienter och närstående om hur det fungerar.

–  Det var bra att få se hur det går till, patienten som visade under informationsträffen gjorde en dialys när vi såg på. Att få komplettering till den skriftliga informationen var positivt, det blir tydligare då, säger Stig Alexandersson, som varit på en informationsträff men ännu inte börjat med hemdialys.

Kompetenta patienter

Tidigare kom våra patienter hit på "njurskola" där vi i sjukvårdspersonalen föreläste om sjukdom och behandling men nu när expertpatienter får visa de nya så tar de till sig informationen lättare. Våra patienter är oerhört kompetenta och en verklig resurs, berättar Helena Eriksson, sjuksköterska.

Bättre vård med eget ansvar

 Maten är väldigt viktigt när man har nedsatt njurfunktion, patienter som dialyseras hemma får mer tid till att planera, handla och laga sin mat. Patienternas kostvanor förbättras vilket påverkar kroppen positivt på flera sätt, säger Malin Forsblad, dietist.

Med hemdialys kan patienterna hitta acceptans i sin situation och fortsätta leva ungefär som tidigare.

– Med min kroniska njursjukdom var jag förberedd på dialys men när jag började i höstas kändes hemdialys som ett stort ansvar. Nu när jag lärt mig känns det väldigt tryggt, och skönt att slippa åka till sjukhuset hela tiden, säger Pia Karlsson.

– Det känns bra att kunna bidra till att öka patienternas tilltro till sin egen förmåga att klara sin behandling i hemmet, säger Elias Starborg, kurator på njurmedicin.

Är du nyfiken på att veta mer om hemdialys eller vill komma på öppet hus? Mejla till njurmottagningen.ds@sll.se