Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Populär anhörigträff på dialysen

2015-03-30

På Danderyds sjukhus njurmedicinska klinik för självdialys, Kupolen, har man infört anhörigträffar för att skapa relationer och förståelse mellan patient, personal och närstående.

Patienterna som kommer till dialysen går ofta till samma klinik i flera år och bygger därigenom upp en naturlig relation till personalen. Det händer att personalen inte får någon relation med de anhöriga/närstående förrän i samband med att patienten blir försämrad och detta ville man ändra på. 

– Vi ville få chansen att skapa en relation med våra patienters närstående under positiva förhållanden, förklarar sjuksköterskan Charlotta Hermansson.

Många kan hjälpa sig själva
På den första träffen som anordnades kom drygt 20 patienter och lika många närstående. Hela sjukvårdsteamet var med såsom läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast samt kurator och alla fick chansen att berätta om sin viktiga del i behandlingen vid olika stationer. De närstående fick även se hur en behandling gick till och hur den påverkar patienten. En stunds mingel med lite mat och dryck avslutades med tipspromenad för besökarna.

– Vi ville visa vår verksamhet men även visa att våra patienter är väldigt bra på att hjälpa sig själva. De flesta klarar många moment i dialysen själva, berättar sjuksköterskan Sophie Halldin. 

– Det är tufft att genomgå dialys och det kan vara svårt att förmedla hur det känns och vad som krävs för att man ska klara det. Informationen kan få mer tyngd när vi förklarar än när patienterna själva berättar för sina närstående, säger Charlotta Hermansson.

Fler träffar planerade
Responsen blev överväldigande bland de närstående, som också var positiva till fortsatta träffar. Kupolen kommer att hålla en ny träff i slutet av maj och förhoppningen är då att en närståendegrupp bildas. Mottagningen vill bistå med lokaler och stöd för de mer frekventa träffarna.

– Vi är väldigt glada över det positiva mottagandet, det är både bra och viktigt att anhöriga förstår och engagerar sig i sin närståendes sjukdom och behandling, avslutar Sophie Halldin.

Är du intresserad av att veta mer om anhörigträffar för dialyspatienter, kontakta sjuksköterska Sophie Halldin på mejl: sophie.halldin@ds.se