Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Populärt event om rehabilitering

2015-05-29

Rehabveckan i maj som i år arrangerades av Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus lockade sammanlagt 340 delegater till Stockholm.

Professor Sankai, Tsukubauniversitetet Tokyo

Under tre engagerande dagar minglade medicinska forskare, läkare, paramedicinare, rehabiliteringsledare, nätverk, utställare och teknik. Det gav fördjupade frågeställningar inom områdena hjärnskada, ryggmärgsskada, postpolio, långvarig smärta, stress och kronisk trötthet.

Flera medarbetare från vår egen verksamhet deltog med fina presentationer av projekt, som pågår både i egen regi och i samarbete med flera av de gästande forskargrupperna.

Bl a deltog professor Sankai från Tsukuba-universitetet i Tokyo med information om pågående utveckling av avancerad robotik för träning av gångfunktionen, en metod som nu prövas i en svensk multicenterstudie, som leds från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken och KIDS.

Genom Marcelo Rivano-Fischer, PhD från Lund lärde vi oss om aktuell forskning gällande långvarig smärta och kulturella aspekter i mötet och omhändertagandet av patienter med annan bakgrund. Docent Gunilla Brodda-Jansen, KI, presenterade "Tortyröverlevare och smärta". Enligt Röda Korset lever ungefär 180 000 personer i Sverige som varit utsatta för tortyr i någon form. Det saknas kunskap och beredskap för denna patientgrupp inom vården, många patienter söker för andra tillstånd än smärta.