Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Rätt fakta om inställda operationer

2017-11-17

Media har under en tid rapporterat om att ”var fjärde operation på Danderyds sjukhus ställs in”. Kontexten är sådan att man tror att det beror på personal- och vårdplatsbrist, vilket är helt felaktigt. Endast runt en halv procent av operationerna på Danderyds sjukhus ställs in på grund av det.

- Det är olyckligt att patienter och anhöriga oroas i onödan, säger verksamhetschef Johanna Albert, Kirurg- och urologkliniken.

Endast runt 0,5 procent ställs in på grund av personal- eller vårdplatsbrist på Danderyds sjukhus. Den siffran är lägst i länet.

Landstingsrapportens siffror är tydliga

Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholm har tagit fram ett underlag som visar statistik på årligt inställda operationer från akutsjukhusen i länet under perioden 2006 – 2016. Läs hela rapporten här.

Viktigt att lyfta ur rapporten är att endast 0-1,6 procent av hela länets inställda operationer har berott på personal- eller vårdplatsbrist under de senaste tio åren. Se bilaga 1 i rapporten.

Patienten står för 64 procent av alla inställda operationer

Av 4 541 inställda operationer på Danderyds sjukhus 2016 berodde

  • 2 919 på att patienter avbokat, inte infunnit sig på grund av akut sjukdom eller att patientens behov har förändrats,
  • 472 på grund av korta väntetider till operation som gjort att erforderlig preoperativ optimering ej hunnit slutföras. Enkelt förklarat innebär det att vissa undersökningar som narkosläkaren behöver få svar på inför operationen, inte har hunnits med,
  • 797 på grund av resursomfördelning där en del planerade operationer får lämna plats till mer akuta fall. Till exempel när blixthalkan slår till och ortopedkliniken fylls av frakturer som måste åtgärdas omedelbart.

- Orsaken till att så många patienter ändrar sina operationstider med kort varsel tror jag kan handla om att Danderyds sjukhus har så korta väntetider till operation, säger ansvarig överläkare Jacob Freedman. I en del fall kan det vara så att patienten inte hunnit ställa in sig mentalt på ett kirurgiskt ingrepp, som ofta upplevs som en stor händelse i en människas liv.