Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Rehabilitering av patienter med långvarig smärta och behov av tolk

2015-01-02

I november startade ett projekt för att erbjuda rehabilitering med hjälp av smärtteam, sk multimodal rehabilitering, till patienter med långvarig smärta och behov av tolk. Verksamheten bedrivs på Huddinge sjukhus av Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds sjukhus.

Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden förutsätter att ett team, bestående av flera professioner, planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definierats tillsammans med patienten.

Tolk ingår i teamet
I smärtrehabiliteringsteamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Verksamheten bedrivs på Huddinge sjukhusområde av Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, enheten för smärtrehabilitering. Kliniken tar emot patienter som är i arbetsför ålder, har långvarig smärta (mer än tre månader) eller risk att utveckla långvarig smärta. I den aktuella verksamheten arbetar man med patienter som behöver tolk för att kunna tillgodogöra sig ordinarie rehabiliteringsprogram.

Förhoppningen är att bryta mönster så att patienten kan få ett mer välfungerande liv genom synkroniserade och tidsbegränsade åtgärder som kan pågå en kortare eller längre tid, exempelvis 7-16 veckor. Därefter fortsätter patientens rehabilitering vid behov under andra former.

Remiss från distriktsläkare eller annan specialistläkare krävs.

Mer information:
Mona Sjölund, projektledare: mona.sjolund@ds.se