Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Robotdräkt hjälper stroke-patienter

2012-08-30

Den 6 september signerar Danderyds sjukhus ett avtal med det japanska företaget Cyperdyne Inc om en klinisk prövning av "Robotdräkten". - Vi är först i Europa med att göra en studie på Robotdräkten, säger professor Jörgen Borg, överläkare på Rehabkliniken. Vi tror att den kan vara revolutionerande när det gäller tidig rehabilitering av strokepatienter.

När en person ska röra sig skickas nervsignaler från hjärnan till musklerna. Vid en stroke försämras kommunikationen mellan hjärnan och musklerna, vilket ger personen sämre rörelseförmåga. Men även svaga signaler kan nå musklerna och avläsas via huden. Med hjälp av elektroder som placeras på huden över lämpliga muskler fångas dessa signaler upp, förstärks av robotdräkten och översätts till aktivering av exoskelettet, det vill säga robotdräken, som därmed kan ge stöd för rörelser.

Kliniska studier

Redan 2009 fanns "Robotdräkten HAL" (Hybrid AssitiveLimb) i Sverige men det är först nu som Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm och Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus fått ett formellt uppdrag av Cyperdyne att utföra kliniska tester. Dessa kommer att i första hand fokusera på användning inom den tidiga rehabiliteringen efter stroke och därefter på andra användningsområden vid funktionshinder efter skador och sjukdomar i nervsystemet.

- Ny teknik erbjuder helt nya möjligheter för funktionsträning och stöd efter skador och sjukdomar i nervsystemet. Vi på Danderyds sjukhus fungerar gärna som en plattform för kliniska prövningar av sådan teknik, säger professor Jörgen Borg.

Demonstration av robotdräkten

Den 6 september kl. 10 signeras avtalet formellt under en ceremoni i aulan på Danderyds sjukhus. Robotdräkten demonstreras och flera intressanta föreläsningar hålls i samband med ceremonin. Bland annat presenterar VINNOVA:s generaldirektör Charlotte Brogren"Swedish Innovation System" och Olle Hillborg från det nyetablerade SLL Innovation beskriva deras unika verksamhet. På presskonferensen deltar även Robotdalen som tog initiativ till och stöttar Cyberdynes etablering i Sverige och fortsatta produktlansering i Europa.

Läs hela programmet.