Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Röntgen och kirurgen i symbios på DS

2015-04-15

Symposium 16 - 17 april om Fusion inom Radiologi i diagnostik och intervention.

Leveroperation

Som första sjukhus i Sverige bränner kirurgen på Danderyds sjukhus bort cancertumörer i levern med hjälp av mikrovågor, s k ablation samtidigt som man lokaliserar tumörerna med en tredimensionell bildteknik för bättre precision. Titthålskirurgi och avancerad bildteknik är en kompletterande metod till ablation för att bättre lokalisera tumörerna som ska brännas bort. Fördelen med den förfinade ablationstekniken är att man sparar friska delar av organet.

– Just nu står vi inför en brytningstid där den nya tekniken prövas och vetenskapligt ska bevisa sig vara ekvivalent med kirurgi som behandlingsmetod. Vi har en unik verksamhet mellan röntgen och kirurgi här på DS och vi tar ofta emot internationella studiebesök, så tanken om ett symposium med titeln "Fusion inom Radiologi i diagnostik och intervention" väcktes ur intresset för vår verksamhet, säger Anastasios Michos, bitr överläkare, metodansvarig ablationsverksamheten och koordinator av symposiet.

Fusionteknik inom radiologi betyder kortfattat att man för en och samma patient samtidigt använder bilder tagna från olika modaliteter (Ulj,CT,MR,PET-CT) och under olika tidsperioder. Bilderna kan matchas, och/eller i några fall även fusioneras.

Symposiet sträcker sig över två dagar, 16-17 april och äger rum hos Läkaresällskapet i Stockholm. Den första dagen riktar sig till ST-läkare och specialistläkare inom radiologi och fokuserar på det kliniska praktiska arbetet med Ultraljuds-fusion. Dag två riktar sig till radiologer, kirurger, urologer och narkosläkare som redan deltar i en ablationsverksamhet eller har intresse att påbörja en ablationsverksamhet.

– Vi har över 70 anmälda deltagare till symposiet och intressanta föreläsare, som ex Professor Luigi Solbati från Milano. Han är pionjär inom Ultraljuds-fusionsteknik och tumörablationer. Jag hoppas att vi från DS håll kan förmedla till deltagarna den unika behandlingsmetod som vi har och att det blir intressanta diskussioner under symposiets två dagar, säger Anastasios Michos.