Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Säkrare blodtransfusioner med elektronisk identitetskontroll

2014-12-09

Anestesi- och intensivvårdskliniken på sjukhuset har med bidrag från Arbetsmiljölyftet kunnat börja med skanners för elektronisk identitetskontroll i samband med blodtransfusioner.

Vid transfusioner är säkerheten enormt viktig och ett misstag kan i värsta fall leda till dödsfall. Blod ska registreras på flera ställen vilket kan skapa stress och oro för personalen. I och med skanningen på Anestesi- och intensivvårdskliniken minskar risken för misstag. Skannrarna påminner om de som finns i mataffären men dessa är betydligt mer avancerade och anpassade för medicinskt bruk. 

Stoppskylten visar om något är fel
När en blodtransfusion ska genomföras skannas först mottagarens personliga streckkod (id-bandet), sedan blodpåsens streckkod. Om någon av de skannade koderna inte överensstämmer lyser en stor röd stoppskylt på skärmen. Om alla uppgifter stämmer visas en grön okej-symbol.
Idag kräver Socialstyrelsen 100 % spårbarhet och återrapportering av blodprodukter, och ett system med skannrar gör det möjligt att uppnå detta krav.

– Idag når få sjukhus 100 % återrapportering men det kommer vi att göra när detta är infört, säger Maria Bergh, projektledare.

Inga nackdelar
Risken för misstag är minimal och om datasystemet skulle gå ner återgår man bara till att hantera blodet på det ”gamla” manuella sättet. Det är ingen ny uppfinning, det här. På bl.a. Halmstad sjukhus har man skannat streckkoder under en längre tid, så att det innebär fördelar vet man redan.

Finns det inga nackdelar med att skanna blod och patienter?
– Nej, faktiskt inte. Hanteringen av blodet blir säkrare, personalen känner mindre stress vilket också givetvis leder till en högre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö, säger Rosalba degl’Innocenti, chefsjuksköterska på Anestesi- och intensivvårdsklinken.