Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sammanhållen journal för säkrare vård

2013-09-24

Torsdag 26 september går Danderyds sjukhus med i Nationell patientöversikt, NPÖ. Det innebär att andra vårdgivare som är med i NPÖ, vid behov och efter patientens samtycke, kan ta del av ett antal uppgifter journalförda vid DSAB.

Det är ett nationellt beslut om att samtliga landsting ska ansluta till NPÖ. Tidigare i veckan gick Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset med.

- Anslutningen till NPÖ ska minska risken för felbehandlingar, det ska vara enkelt få en översikt av patientens vårdinformation för att snabbt kunna ge en god och säker vård, säger Danderyds sjukhus chefläkare Carl-Göran Ericsson.

- En annan förhoppning är effektivare och säkrare vårdövergångar mellan vårdgivare.

- Viktigt att känna till är att det bara är behandlande personal som kan ta del av uppgifter och det efter patientens tillstånd. Om man som patient låter spärra någon del av sin journal, hos någon vårdgivare, så kommer ingen information alls att kunna läsas via NPÖ, berättar Carl-Göran Ericsson.

De uppgifter som övriga vårdgivare, anslutna till NPÖ, kan få tillgång till är:

  • Patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov.
  • Journalinformation. Olika anteckningar och sammanfattningar (epikriser) från vård- och omsorgsbesök eller vistelser.
  • Diagnoser
  • Patientens vård- och omsorgskontakter. Bland annat besök, inläggningar på sjukhus, telefonkontakt.
  • Läkemedel som patienten fått ordinerade och som hämtats ut (Läkemedelsförteckningen Apotekens Service).
  • Resultat av undersökningar och provtagningar från klinisk kemi.

Läs mer om NPÖ hos Cehis.