Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Snabbare utredning av medicinpatienter på akuten

2017-12-04

Sedan december 2017 finns en medicinsk akut dagvårdsavdelning, Madva, på Danderyds sjukhus. Idén med Madva är att i ett snabbare flöde kunna ställa diagnos och färdigbehandla patienten.

Gargi Gautam, medicinskt ledningsansvarig läkare på Madva. Foto: Johan Adelgren

Förra året öppnade Danderyds sjukhus en akut dagvårdsavdelning för hjärt-akutpatienter, Hadva, som har avlastat akuten och bidragit till snabbare utredning av patienter som tidigare lades in på sjukhus. På måndagen öppnades en motsvarande medicinsk akut dagvårdsavdelning, som ett led i arbetet med att underlätta arbetet för medicinklinikens akutverksamhet.

Medicinsk subakut vård

Till Madva kommer patienter från akuten där de fått en första bedömning av specialister i internmedicin. Dit kan de komma från vårdcentraler där husläkare bedömt att patienten behöver remiss till akut specialistsjukvård.

– Vi tar emot patienter med till exempel yrsel, svår huvudvärk, misstänkt blodpropp, infektion och avvikande blodprover. Våra patienter kan bland annat utredas med ryggvätskeprov, röntgenundersökning, blodprover och med hjälp av särskild utrustning för att undersöka nervsystemet. Det viktigaste är dock klinisk bedömning med specialistkompetens, säger Gargi Gautam, medicinskt ledningsansvarig läkare på Madva.

Snabbare väg till diagnos

Idén med Madva är att i ett snabbare flöde kunna ställa diagnos och färdigbehandla patienten. I verksamheten integreras även akutmottagningens flöde för akut neurologi. Madva bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor från vårdavdelningen för allmän internmedcin.

– Vi har ett tätt samarbete med Hadva och givetvis även med alla enheter inom akutvården för att få ett så säkert, smidigt och snabbt flöde som möjligt för patienterna, säger Gargi Gautam.

Behagligare att vänta hemma

En viktig del är omhändertagandet av patienter som får vänta länge på akuten då deras tillstånd inte är akut livshotande. Dessa kan påtittas av specialist och i vissa fall få gå hem för att komma åter till en bokad tid dagen efter.

– Väntetiderna på akuten kan bli långa, särskilt på kvällen. Dessa patienter är i behov av snar bedömning men om de kan få vänta hemma och komma dagen efter för fortsatt utredning mår de givetvis bättre av det. På dagtid kan vi ställa en diagnos snabbt och sannolikt kommer en stor del av de här patienterna slippa bli inlagda och i stället få möjlighet att åka hem några timmar efter sitt akutbesök. De som har behov av det kommer givetvis läggas in på en vårdavdelning, säger Gargi Gautam.