Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Tillgänglig information och patienters integritet

2012-02-17

Med anledning av artiklar i pressen om patientens rättigheter kring sin journal och om den ska vara tillgänglig för alla vårdgivare inom Region Stockholm, vill vi informera om våra rutiner här på Danderyds sjukhus och ge svar på aktuella frågor.

Den 23 november 2010 anslöt sig Danderyds sjukhus till journalsystemet Take Care, som är en så kallad sammanhållen patientjournal för alla vårdgivare som är med i systemet inom Region Stockholm. En sammanhållen journal är en journal i ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direkt åtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Det betyder enkelt uttryckt, att till exempel din husläkare kan läsa vad andra vårdgivare inom landstinget har skrivit om dig i din journal.

Regelbundna stickprov

Fördelarna med ett gemensamt system är bland annat att den vårdgivare du vänder dig till har tillgång till din sjukdomshistoria som kan vara nödvändig att känna till för att ge dig bästa vård. Ibland är den till och med livsnödvändig. Nackdelen är också uppenbar. Det handlar om din integritet och risken att det som du upplever som känsliga uppgifter blir synliga för någon som inte behöver känna till dessa. 

Det är dock endast den personal som är direkt inblandad i din vård som har rätt att ta del av uppgifterna i din journal. Det görs regelbundna stickprov där man kontrollerar vilka som läst enskilda journaler, och under 2012 kommer ett system för automatiska uppföljningar av logguppgifter att tas i bruk.  

Information till patienter 

I samband med införandet av Take Care genomfördes flera åtgärder för att säkerställa att patienten får information om vad Take Care innebär och vilka rättigheter patienten har, bland annat att spärra sin journal. Till exempel får alla patienter som kallas till en mottagning ett separat brev som informerar om detta och patienter som kommer in till akutmottagningen får information om sina rättigheter via en broschyr i väntrummet ”Ny lag för säkrare vård”. 

Efter införandet av Take Care har ansökningar om att spärra sin journal ökat markant. Det beror sannolikt på den ökade informationen om patientens rättigheter gällande sin journal.