Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Svar på uppropet #utantystnadsplikt

2017-12-20

Den 30 november publicerades ett upprop från kvinnliga läkare under hashtaggen #utantystnadsplikt. Uppropet frågade bland annat Danderyds sjukhus vd Yvonne Haglund Åkerlind hur vi arbetar med frågan på sjukhuset. Här följer hennes svar.

Danderyds sjukhus arbetar främjande och förebyggande för att minimera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Nolltolerans gäller.

Eftersom vi, sedan många år tillbaka, ständigt arbetar med frågan är vi medvetna om att kränkande särbehandling finns på sjukhuset. Vi välkomnar uppropet från #utantystnadsplikt som har intensifierat frågan och uppmärksammat många fler på att sexuella trakasserier sker även hos oss.

Varje år ställer vi frågan om kränkande behandling i vår medarbetarenkät, där medarbetaren svarar anonymt. Utifrån resultatet tas åtgärdsplaner fram. Med tanke på att andelen som uppger att de utsatts för kränkande behandling är relativt låg, finns det anledning att tro att det finns ett mörkertal och vi behöver därför intensifiera vårt arbete för att minimera risken att medarbetare blir utsatta.

Ett öppet klimat och ett gott ledarskap är två viktiga förutsättningar för att man som medarbetare ska våga berätta att man blivit drabbad av utsatthet. Att förändra en kultur i en verksamhet är ett långsiktigt arbete som kräver insatser både på kort och på lång sikt. Därför har vi tagit fram riktlinjer och processer som dels visar hur man kan arbeta förebyggande, så att kränkande särbehandling inte uppstår, dels hur man som chef eller utsatt ska agera, om och när det ändå händer.

Vi arbetar aktivt med att förändra normer och beteenden. En viktig del i det är att stärka och utbilda chefer och ledare så att de känner till vilka lagar och riktlinjer som finns, och ser till att de efterlevs. Att ständigt föra en dialog om vikten av att visa respekt för varandra är en förutsättning för att lyckas. I det årliga utvecklingssamtalet ingår kravet att ta upp frågan om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier med sin medarbetare.

Att ha en tydlig och lättillgänglig information till medarbetare om var de kan vända sig för att få hjälp och stöd om de blivit kränkta eller sexuellt trakasserade, är grundläggande. På Danderyds sjukhus intranät finns namngivna personer som arbetar centralt på sjukhuset, eller inom företagshälsovården, som man kan vända sig till för råd och stöd.

Arbetsgivaren behöver få information om det som hänt för att kunna agera och ta fram en åtgärdsplan som värnar om den som drabbats och minimerar risken att det händer igen.

Danderyds sjukhus har tagit fram riktlinjer för chefer och ledare som bland annat innebär att:

  • Chefer och ledare ansvarar för att skapa ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat och säkerställa att alla känner till vilka grundläggande principer som gäller; att sexuella trakasserier inte får förekomma, vilka beteenden som är oacceptabla, hur vi bemöter varandra mm.
  • Chefer och ledare ska gå igenom och prata om sjukhusets riktlinje för "Kränkande särbehandling" till exempel på ett APT eller en planeringsdag så att den blir känd i medarbetargruppen. I riktlinjen beskrivs bland annat sjukhusets värderingar, ansvarsdelar och framförallt hur man ska agera.
  • Chefer och ledare ska ta hjälp av Danderyds sjukhus medarbetarkriterier, bland annat kriteriet Bemötande, och därmed ge samtliga medarbetare möjlighet att med jämna mellanrum diskutera vad som gäller på avdelningen/i teamet. Även detta kan göras på APT, planeringsdagar och liknande möten.

I mitten av november gick information ut till alla medarbetare om att det är nolltolerans för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Alla informerades även om vart den som blivit utsatt kunde vända sig för att få stöd och hjälp.

Senast igår, 2017-12-19, hade Danderyds sjukhus ledningsgrupp en workshop där normer och värderingar diskuterades, som ett led i arbetet med att minska förekomsten av kränkande behandling på sjukhuset.

Den här frågan är med andra ord högt prioriterad hos oss på Danderyds sjukhus och för mig personligen.

VD Yvonne Haglund Åkerlind. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

Vänliga hälsningar,
Yvonne Haglund Åkerlind 

Foto: Cecilia Larsson Lantz