Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Svensk innovation - säkrare transport av nyfödda i ambulans

2015-03-17

Kangoofix är ett säkerhetsbältes-system för ambulanstransporter av nyfödda. Säkerhetsbältet är utvecklad av SLL Innovation på Danderyds sjukhus efter en idé av Pär Johansson, ambulanssjukvårdare och innovatör. Nu kommer Kangoofix att lanseras i en rad europeiska länder.

Kangoofix, säkerhetsbältes-system för nyfödda i ambulanser

2013 fick ambulanssjukvården i Stockholm en ny riktlinje vid transport av nyfödda barn. Enligt riktlinjen skulle barnet färdas på mammas mage vid händelse av förlossning utanför sjukhuset. Tidigare använde man sig av barnstolar i ambulanserna. Bakgrunden till riktlinjen var forskning som visar vikten av hudkontakt den första tiden efter förlossning. Det nya färdsättet kändes inte säkert vilket fick ambulanssjukvårdare Pär Johansson att fundera på en lösning.

– Jag märkte att den nya riktlinjen skapade en frustration hos oss som arbetar inom ambulanssjukvården. Samtidigt som man vill att det nyfödda barnet ska ha nära kontakt med sin mamma så kändes det inte säkert att transportera en nyfödd bebis oskyddad på sin mammas mage. Det var så jag fick idén till Kangoofix, säger Pär Johansson.

Pär Johansson utvecklade en prototyp på egen hand men behövde hjälp med att komma vidare och utveckla produkten. Han tog kontakt med SLL Innovation på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. SLL Innovation har ett landstingsövergripande uppdrag att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa produkter som underlättar det dagliga arbetet inom vården eller förbättrar vården för patienterna. Med hjälp av SLL Innovation har Kangoofix blivit verklighet och patenterats. I september 2014 lanserades den i samband med en branschmässa för ambulanssjukvården av AB Germa.

– Det finns mycket bra idéer hos våra medarbetare, men få vet hur idéerna ska bli verklighet, kommersialiseras och komma ut på marknaden och det är där vi kommer in, säger Olle Hillborg, chef SLL Innovation.

Kangoofix har testats i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien och kommer att lanseras i dessa länder och tester kommer att påbörjas i Italien, Tyskland, Litauen, Estland och Island inför lansering. Det ser mycket lovande ut på samtliga marknader vilket är glädjande, säger Pär Johansson.

Fakta SLL Innovation
SLL Innovation började som ett innovationsprojekt 2004 och har funnits som en permanent verksamhet inom Stockholms läns landsting sedan februari 2013. Verksamheten som har sitt kansli på Danderyds sjukhus och ägs av DSAB har ett landstingsövergripande uppdrag med innovationskoordinatorer och ambassadörer på samtliga sjukhus inom SLL och har arbetat med en mängd uppfinningar från medarbetare inom Stockholms läns landsting.

För ytterligare information:
Om Kangoofix: Pär Johansson, ambulanssjukvårdare och innovatör, tel: 070 881 83 14
SLL Innovation: Olle Hillborg, chef SLL innovation, tel: 08-123 566 77, e-post: olof.hillborg@sll.se