Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sveriges första hjärtsviktscentrum

2017-05-18

I maj startade Danderyds sjukhus Sveriges första hjärtsviktscentrum där all kompetens finns samlad för patienten.

Camilla Andersson, chefsjuksköterska och initiativtagare. Foto: Johan Adelgren

På hjärtsviktscentrum finns mottagning, dagvård, slutenvård och ett nära samarbete med HND-centrum (hjärt- njur- och diabetesmottagning).

– Samtal med patienten är en viktig del av behandlingen här på hjärtsviktscentrum, säger chefsjuksköterskan och initiativtagaren Camilla Andersson.Docent Hans Persson, som är en av de huvudansvariga på Danderyds sjukhus hjärtklinik, håller med, och fortsätter:
– Vi såg ett behov av att ta hand om hjärtsviktspatienter på ett mer samlat sätt, där de blir sedda och känner sig trygga. Hjärtsviktspatienter behöver mycket sjukvård. Som grupp betraktat ligger de inlagda på sjukhus mer än någon annan patientgrupp. De svårast sjuka läggs in 3-4 gånger per år eller mer.

– Tidigare har en svårt sjuk hjärtsviktspatient kunnat ligga på olika avdelningar på sjukhuset, berättar han. Men nu vill vi att de ska känna tillhörighet och att de mest sjuka patienterna ska få möjlighet att komma in direkt till hjärtsviktsavdelningen utan att först behöva vänta på akutmottagningen.

Samlad kompetens kring patienten

På hjärtsviktscentrum bedrivs personcentrerad vård där patienterna är delaktiga i beslut om sin egen behandling.

– Nu har 125 patienter möjlighet att komma direkt till hjärtsviktscentrum utan att behöva besöka akutmottagningen först. Vi lär känna patienterna, och de lär känna oss. Det gör att de blir mer delaktiga i sin vård, och känner tillit till oss som finns här för dem, berättar Camilla.

Förutom att patienten får tillgång till samlad specialistkompetens på hjärtsviktscentret, får hen en egen kontaktsköterska.

Läs mer om Hjärtsviktscentrum i vårt pressmeddelande.