Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Tillfälligt ”extrahjärta” kan rädda liv

2017-12-14

För första gången i Stockholm har en patient genomgått kranskärlsvidgning (PCI) med samtidig hjälp av en ny version av hjärtpumpen Impella Cardiac Power, som ersätter hjärtats pumpfunktion under ballongvidgning av tilltäppta kranskärl.

- Den här nya versionen tillåter ett högre flöde än tidigare versioner som är tänkta att användas i samband med PCI, informerar ansvarig kardiolog Rikard Linder. Metoden är lämplig både vid planerade ingrepp på högriskpatienter och vid akut livshotande hjärtsvikt, där det finns goda chanser till överlevnad.

Patienten, som är 60 år och tidigare frisk (förutom högt blodtryck) kom in akut med livshotande hjärtsvikt för en dryg månad sedan. Två kranskärl var helt igentäppta och det tredje kranskärlet hade en tät förträngning.

Utredning med magnetresonanskamera visade att patienten hade haft flera sk tysta hjärtinfarkter, som upptäcktes först i samband med den svåra hjärtsvikten.

- En stor del av framväggen på hjärtat var ”levande” men kunde inte bidra till pumpförmågan på grund av kronisk syrebrist, som är ett resultat av kranskärlstoppen, berättar Rikard.

Vid en multidisciplinär konferens (specialistläkare med olika kompetenser) gjorde thoraxkirurger på Karolinska Universitetssjukhuset bedömningen att en öppen operation var alltför riskfylld och då accepterades istället patienten för PCI på Danderyds sjukhus under skydd av Impella CP.

Hjärtpumpen skyddar hjärtat under ingreppet

- Patientens hjärta hade inte kapacitet att klara av ett större ingrepp som det handlade om i det här fallet, säger Rikard Linder. Men med hjälp av Impella CP blev dock detta ingrepp möjligt.

Hjärtpumpen placeras tillfälligt i hjärtats vänstra kammare, där den skyddar hjärtat genom att ta över pumpfunktionen eftersom hjärtat inte själv orkar. När ballongvidgningen sedan är klar, och hjärtats funktion stabiliserats, tas hjärtpumpen bort igen.

Patienten vaken genom hela ingreppet

Ingreppet blev lyckat trots svåra förutsättningar med flera helt tilltäppta kärl. Två av kranskärlen gick att öppna med hjälp av ballongvidgning. Eftersom det ena kärlet var helt tilltäppt krävdes flera och längre metallnät, sk stent, men till slut var kärlen öppna och blodet kunde passera utan problem.

Patienten var vaken under hela ingreppet och kunde följa allt som hände i hjärtats kranskärl via en dataskärm. Han var medveten om att han var den första patienten i Stockholm som fick hjälp av den nya hjärtpumpen i samband med PCI.

- Vi har även använt en ny metod för att ”laga hålet” i ljumsken, där katetern fördes in, berättar Rikard Linder. Den kan jämföras vid en symaskinspedal som placeras inne i artären och garanterat täpper till hålet i kärlet. Den är självabsorberande och försvinner alltså av sig själv efter några månader. För första gången på Danderyds Sjukhus användes denna förslutningsmetod i samband med att Impellan avlägsnades ur blodkärlet.

Patienten fick gå hem dagen efter ingreppet.

- Successivt kommer patientens hjärtsvikt att minska, efter 1-2 månader bör det vara betydligt bättre, säger kardiolog Lars Eurenius som ansvarade för patienten på HIA och hjälpte till med att guida under ingreppet med ultraljud.

Planerar 10-15 ingrepp per år på DS

- Vi planerar att genomföra 10-15 ingrepp per år på Danderyds sjukhus. Metoden skall företrädesvis användas till yngre patienter med goda förutsättningar till överlevnad som är på väg att dö i akut hjärtsvikt, s.k. kardiogen chock, avslutar Rikard Linder.