Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Topp tre gällande överlevnad efter hjärtstopp

2017-10-11

Danderyds sjukhus ligger på topp tre i landet gällande överlevnad efter hjärtstopp.

Årets rapport från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret visar att Danderyds sjukhus är ett av de tre sjukhus med högst antal överlevande efter plötsligt hjärtstopp på sjukhuset. De andra två är Blekingesjukhuset i Karlskrona och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

År 2016 överlevde totalt 1317 personer i Sverige ett plötsligt hjärtstopp som inträffade antingen på eller utanför sjukhus och mer än 90% av dessa hade en god neurologisk funktion (cerebral performance category 1-2).

– Det är väldigt glädjande att vårt sjukhus hamnar så pass högt upp på listan gällande överlevnad efter hjärtstopp. Att vi har fått en mer heltäckande registrering av hjärtstoppen på sjukhuset kan vara en av förklaringarna. Numera inkluderas fler patienter som behandlas för pågående hjärtinfarkt, en grupp som har goda chanser till överlevnad om HLR och defibrillering påbörjas snabbt, säger Jasna Giesecke, HLR-koordinator på sjukhuset.

– Vi har även noterat en ökad andel bevittnade hjärtstopp och en högre andel kammararytmier än tidigare, samt att fler patienter redan hunnit defibrilleras innan larmgruppen anlänt. Att faktorer som dessa är gynnsamma är känt sedan tidigare.

Internutbildning viktig

Det är även möjligt att kompetensnivån, i form av HLR-kunskap och kännedom om riktlinjer och larmrutiner, ökat hos medarbetarna.

- Sjukhusets inställning är att HLR-arbetet är viktigt, och att vi ska upprätthålla de goda resultaten genom fortsatta årliga HLR-utbildningar samt en fortsatt noggrann registrering av alla hjärtstopp, avslutar Katrin Kemp Gudmundsdottir, HLR-ansvarig läkare.

Läs mer i pressmeddelandet från svenska hjärt-lungräddningsregistret.