Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Undersköterskorna klara med utvecklingsprogrammet

2017-11-08

Danderyds sjukhus är först ut inom SLL med ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för undersköterskor inom akutsjukvård.

Foto: Johan Adelgren

Nu har deltagarna avslutat programmet och fått sina kursintyg. 

– Det är världens finaste jobb att vara undersköterska och om man får chans att kompetensutveckla sig vidare inom sitt yrke är det bara man själv som sätter gränsen för hur bra man kan bli, säger Jonna Mjörnell, undersköterska på medicinkliniken.

Benny Sätterström, även han på medicinkliniken, håller med:
– Som undersköterska kan jag välja om jag vill vara med på ronden och lära mig mer om både mina patienter och om deras sjukdomar. Jag vill vara med och det känns roligt att få chans att lära sig så mycket nytt!

Olika moduler och moment

Ett av momenten var genomgång av vissa sjukvårdstekniska arbetsuppgifter där det bland annat demonstrerades olika tillvägagångsätt och hantering av olika provtagningar och provtagningsmaterial.

– För att ta bakterieprov från en patients näsa – stå bredvid patienten i ställer för mitt emot, instruerar undersköterska och utbildare Julia Eklund från njurmedicin.

– Det är viktigt att om man ska MRSA-odla en patient med väldigt många sår att man tar odling från åtminstone tre olika sårlokalisationer, fyller Susana Monthan i. Även hon undersköterska, men i dag även utbildare i introduktions- och kompetensutvecklingsprogrammet för undersköterskor.

Både Julia och Susana har tidigare gått handledarutbildningen för undersköterskor inom akutsjukvård, som även den har drivits som ett pilotprojekt på sjukhuset. 

Deltagarna i utbildningen svarar på frågor och får tips och råd kring olika provtagningar. I grund och botten finns ett stort intresse för att lära sig mer.

Roligare när man förstår helheten

Martin Sundberg som är anställd vid bemanningscentrum är helnöjd med att få chans till kompetensutveckling:

– När vi får mer utbildning än den grundläggande utbildningen inom vård- och omsorgsprogrammet så får vi också insikt i varför vi gör på ett visst sätt. Det är mycket roligare att jobba när man förstår alla led i vårdandet, att det jag gör hänger ihop med något mer.