Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Uppföljande revision av ledningssystem ger sjukhuset beröm

2018-06-28

Danderyds sjukhus ledningssystem är sedan 2016 certifierat enligt ISO 9001. Vid den uppföljande revisionen konstateras att sjukhuset får godkänt med mycket beröm.

Danderyds sjukhus är det enda stora svenska sjukhus som har klarat av en certifiering av hela verksamheten. Revisionen visar på en mängd goda exempel men även några förbättringsområden.

Goda exempel – ett axplock

  • Det framgår tydligt att det finns en röd tråd från ledningens styrkort ner till de olika klinikernas.
  • En mycket hög grad av processmedvetande
  • Överlag mycket god måluppfyllelse och patientnöjdhet
  • Diagnostiskt centrum har uppnått korta ledtider för sina cancerpatienter.
  • Kvinnokliniken har en föredömlig plan för förbättring av arbetsmiljön.
  • Flera kliniker har program för att hantera sjuksköterskebristen.
  • Etablerade dagakuter minskar belastningen på klinikerna i övrigt.

De förbättringsområden som nämns är bland annat att användarvänligheten i många digitala system behöver förbättras, att kunna presentera data som visar resultat av förbättringsarbeten och beskriva krav och förväntningar som våra patienter, remittenter och ägare har på våra processer.

ISO 9001:2015

DSAB:s ledningssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) och den internationella standarden för kvalitetsarbete (SS-EN ISO 9001:2015).
Ledningssystemet omfattar all verksamhet på sjukhuset och tillhandahåller en gemensam systematik för hur sjukhuset arbetar, leds och styrs.
DSAB:s ledningssystem är processorienterat och är uppbyggt utifrån sjukhusets kärnverksamhet.