Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vår hjärtsjukvård är bäst i Sverige

2015-02-16

Danderyds sjukhus toppar Swedehearts nationella kvalitetsindex för omhändertagande och uppföljning av hjärtpatienter. Styrkan på Danderyds sjukhus hjärtsektion är den genomarbetade vårdkedja som väntar hjärtpatienterna – från akutintag till vård och uppföljning.

Swedeheart är ett nationellt kvalitetsregister inom hjärtsjukvård. 2014 års hjärtindex baseras på elva olika mått. Ett sjukhus kan få totalt elva poäng, ett för varje mått. Danderyds sjukhus fick i år 8,5 poäng, vilket är 1,5 poäng bättre än förra året. Danderyds sjukhus delar toppnoteringen med Kullbergskas sjukhus i Katrineholm.

–  Det är oerhört glädjande att Danderyds sjukhus hjärtsjukvård återigen toppar Swedhearts kvalitetsindex. Det är ett kvitto på att sjukhusets vårdmodell för hjärtpatienter är framgångsrik. Hos oss får patienter som söker vård för bröstsmärtor ett snabbt omhändertagande av hjärtspecialister och en bra uppföljning efter vårdtiden, säger Karin Malmqvist, verksamhetschef hjärtmedicin på Danderyds sjukhus.

Hela vårdkedjan är styrkan
Danderyds sjukhus hjärtakut är bemannad med specialistläkare dygnet runt, året runt. En patient med bröstsmärtor får omgående träffa en hjärtspecialist, vilket är ett snabbt och säkert omhändertagande av patienten från början. Patienter med hjärtbesvär som skrivs in på sjukhuset hamnar alltid på en hjärtklinik med specialistkompetens. Efter utskrivning följer man upp patienten på Hjärt-kärlcentrum Nord, sjukhusets hjärtmottagning som öppnade i Mörby centrum 2014. 

En annan faktor är den breda framgångsrika forskning som bedrivs inom hjärtmedicin på Danderyds sjukhus vilket bidrar till hög kompetens på hela kliniken.

– Swedehearts index tar nu hänsyn till både det akuta skedet vid hjärtinfarkt och hur patienterna följs upp, samt hur stor andel av patienterna som registreras. Danderyds sjukhus har under många år legat på topp i landet vad gäller det akuta omhändertagandet av hjärtinfarkter och nu visar det nya indexet att kvaliteten är lika god under hela vårdkedjan, säger Karin Malmqvist. 

På sjukhusets Hjärt-kärlcentrum Nord arbetar man metodiskt med livsstilsförändringar och olika riskfaktorer för att förhindra att patienterna återinsjuknar i hjärt-kärlsjukdomar. 

–  Vi kan fortfarande bli bättre på att ha blodtrycket och blodfetterna välbehandlade och det har vi en handlingsplan för, säger Karin Malmqvist.