Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Var vänder jag mig om jag blir sjuk?

2018-04-03

I Stockholms län finns det många vägar till vård. Här kan du läsa om den nya strukturen för akut vård som införs successivt under 2018.

Den nya strukturen för akut vård består av fem vårdformer närmare patienten: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och intensivakut.

Läs om de olika vårdformerna på sll.se