Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Värdigt och respektfullt även under övning

2017-11-03

En nästan andaktsfull tystnad råder då en grupp undersköterskor ska träna svepning. Svepning innebär att man gör i ordning, tvättar och klär en avliden inför mötet med anhöriga eller inför begravning.

Undersköterskor på Danderyds sjukhus tränar svepning.

Momentet, som ingår i en utbildning för undersköterskor på Danderyd sjukhus, präglas av stor respekt för den avlidna.

- Prata med och använd samma ord och uttryck till en avliden, som när ni tar hand om en sängliggande patient, förklarar Nina Öhnfeldt som är handledare under utbildningsmomentet.

Varje år avlider ca 700 personer på Danderyds sjukhus.
 - För vissa undersköterskor är det ett vanligare inslag i vardagen att ta hand om avlidna än för andra, där det kan gå lång tid mellan tillfällena, säger Nina. Det finns en checklista att följa och det är den som används vid detta träningstillfälle.

Undersköterska tränar svepning

Förutom att tvätta och klä den avlidna så ska rummet göras i ordning så fint och värdigt som möjligt. På vårdavdelningarna finns förberedda lådor med ljus, dukar och vaser som kan användas för att pryda rummen inför att anhöriga ska komma in och ta farväl.
Med respekt för olika trosbekännelser eller andra önskemål försöker man i den möjligaste mån möta de närståendes önskan.

- Vi försöker ha ett samtal med närstående i god tid, för att allt ska bli så bra som möjligt, säger Nina Öhnfeldt, som till vardags jobbar som biträdande chefssjuksköterska på en vårdavdelning.

Utbildningen är ett delmoment för att stärka kompetensen hos undersköterskor inom akutsjukvård på Danderyds sjukhus och artikeln ingår i temat #prataomdöden.