Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdläget under jul- och nyårshelgerna

2017-12-15

Många åtgärder har vidtagits för att – så långt det är möjligt – säkerställa en god vård under jul- och nyårshelgerna på Danderyds sjukhus. Vi har fler planerade öppna vårdplatser i år jämfört med förra året. – Visst kommer det att finnas utmaningar, men om inget allvarligt oförutsett händer, kommer patienterna att få god vård även under helgerna, säger chefläkare Birgitta Mörlin.

Ett omfattande arbete har gjorts på DS under hösten för att säkerställa önskat antal vårdplatser öppna under julhelgerna. Fokus för hela sjukhuset har varit att öppna vårdplatser och många medarbetare har bidragit med idéer och genomfört flera både små och större insatser.

– Vi har fler planerade öppna vårdplatser jämfört med förra året. I år har vi satt ett högre mål och antalet inkluderar även de nödöppningar som gjordes förra året, säger chefläkare Birgitta Mörlin. Om det inte sker något allvarligt oväntat kommer vi att klara julhelgerna på ett bra sätt. Vi har alltid patientens säkerhet och medarbetarnas arbetsmiljö i fokus.

Aktuellt vårdplatsläge

Hjärt- Njur- och Infektionskliniken håller alla sina vårdplatser öppna under helgerna. Övriga verksamheter har öppna vårdplatser enligt plan, vilket bland annat innebär att både Medicin- och Kirurg- och urologkliniken öppnar extra vårdplatser under perioden.

– Vi har alltså goda förutsättningar inför helgerna men vårdplatsläget kan komma att förändras under perioden beroende på yttre faktorer som vi inte kan styra eller förutse. Det kan även hända att vi får ett bättre vårdplatsläge än planerat eftersom vi ständigt arbetar med att förbättra vårdplatsläget, säger Birgitta Mörlin. I år har vi dessutom bättre marginaler, eftersom vi har inkluderat den nödöppning vi tvingades göra förra året på grund av att influensan kom tidigare än förutsett, i vår plan.

Nedan följer den exempel på åtgärder som genomförts för att säkerställa vården under jul- och nyårshelgerna:

Snabbare och säkrare rutiner gällande utskrivningsprocessen
Syftet med utskrivningsprocessen är att minska akuta, undvikbara återinläggningar i slutenvården genom att skapa förutsättningar för en trygg och säker hemgång. Nya verktyg har successivt tagits fram som stödjer en snabbare och säkrare utskrivning av patienten. Huvudansvaret för vårdplanering ligger på den avdelning som är medicinskt ansvarig.

Snabbare utredning av medicinpatienter på akuten
I december öppnade en medicinsk akut dagvårdsavdelning, MADVA, som ett led i arbetet med att underlätta arbetet för medicinklinikens akutverksamhet. Till MADVA kommer patienter från akuten där de fått en första bedömning av specialister i internmedicin. Idén med MADVA är att patienten blir snabbt och patientsäkert omhändertagen och kan ofta gå hem samma dag och därmed slippa slutenvård. Vilket i sin tur frigör vårdplatser. Läs mer här.

Utökat samarbete kommun, ASIH och geriatriken, rehabklinikerna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Danderyds sjukhus har utökat sitt samarbete med kommuner, ASIH, geriatrik och rehab-klinikerna för att underlätta utskrivningar.

Förbättrade riktlinjer och rutiner
Riktlinjer och rutiner har granskats, komprimerats och uppdaterats.