Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Alla vinner på vårdplanering via video

2015-08-11

Som första akutsjukhus i Stockholm har Danderyds sjukhus börjat med vårdplanering via video. På ett innovativt och smidigt sätt med modern teknologi stödjer detta en trygg och säker hemgång i samverkan mellan patienter, närstående och andra vårdgivare.

Ellen Malkoch, Hjärtkliniken.

– Att ha möte mellan primärvården, slutenvården och biståndsbedömaren via video i stället för att träffas är något alla vinner på, säger Ellen Malkoch, vårdsamordnare på hjärtkliniken.

Etablerad teknik 

Tekniken i sig har använts länge inom Stockholms kommuner och geriatrik men det är först nu ett akutsjukhus i länet har valt att prova. Den största fördelen med detta är att en färdigbehandlad patient kan bli utskriven tidigare.

– Om vi får till ett samordningsmöte en dag tidigare än förut, så kan vi också skriva ut patienten en dag tidigare. En ytterligare stor vinst är att vi minskar miljöpåverkan då samordnarna inte behöver resa för att hålla möte, och givetvis minskar också kostnaderna, förklarar Ellen Malkoch.

Effektiviserar flöden

I maj genomförde hjärtkliniken sitt första videomöte och sjukhuset har nu beslutat att detta är en teknik som alla enheter på Danderyds sjukhus ska använda.

– Det här är framtiden och det är också en nödvändighet för att vi ska kunna effektivisera våra vårdflöden, säger chefläkare Peter Lindton.

Ellen Malkoch avslutar:
– Det finns inga hinder för att det här ska sprida sig. Nu håller vi på att inventera och komplettera tekniken och sedan är det upp till varje enhet att komma igång.