Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdplatsläget på Danderyds sjukhus

2016-07-15

Den 15 juli publicerade SvD en artikel om vården i sommar. Här följer aktuell information om läget på Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus har dragit ner på antalet vårdplatser i sommar jämfört med normalt då det finns 355 vårdplatser under vardagar och 315 vårdplatser under helgen. Nu finns 252 vårdplatser öppna och alla kliniker på sjukhuset har dragit ner på antalet vårdplatser.

En stor del av de stängda vårdplatserna handlar om elektiva (planerade) ingrepp och operationer, och påverkar alltså inte antalet tillgängliga vårdplatser för akuta ingrepp och operationer.

Läget är ansträngt, men inte så oroväckande som artikeln i SvD antyder. Hittills har läget på Danderyds sjukhus under sommaren varit ungefär som tidigare somrar med undantag för sommaren 2014 som var ovanligt bra ur platssynpunkt.

Förlossningen

Sedan BB Sophia stängdes i mitten av april i år har läget varit ansträngt för de andra sex förlossningsklinikerna i Stockholms län.

Stora samordnings- och kommunikationsinsatser har genomförts, framför allt från landstinget centralt, för att uppmana gravida kvinnor att lista sig där det finns ledig kapacitet att föda barn, och att alltid ringa in till förlossningskliniken innan man åker in. Om det är fullt i alla förlossningssalar, bokas kvinnan in på en annan förlossningsklinik som har plats. Detta ombesörjs av förlossningspersonalen i samråd med kvinnan. I de allra flesta fall sker det på en klinik inom länet, men i vissa fall kan det bli utanför länet.

Danderyds sjukhus förlossningsklinik och BB Stockholm är de två kliniker som har tagit emot fler födande kvinnor under sommaren än det "kapacitetstak" som utlovats i enlighet med övriga kliniker i länet. Därför har läget tidvis varit mycket ansträngt.

Den senaste veckan födde 147 kvinnor på Danderyds sjukhus. 18 blev hänvisade till andra kliniker varav 8 utanför länet, främst till Uppsala och Västerås.

Statistik över förlossningar och antal hänvisningar finns här.

Väntetider på akutmottagningen

Vår akutmottagning var dimensionerad för 40 000 patienter på 60-talet, men sedan har en stegvis utbyggnad skett som bl a inkluderar en hjärtakut och en ortopedakut. Efter dess utbyggnad är DS akutmottagning dimensionerad för runt 70 000 patienter. Att akuten tar emot runt 90 000 patienter per år är inte nytt för i år, eller i sommar, som det antyds i artikeln. Så har det varit under flera år, och det är därför DS nu bygger en helt ny akutvårdsbyggnad som ska kunna möta behoven på ett effektivt sätt.

Under 2017 kommer även en ny närakut öppna på Danderyds sjukhusområde. Den kommer att avlasta akutmottagningen framför allt när det gäller patienter med enklare sjukdomstillstånd som inte kräver avancerad specialistvård. Dessa patienter står idag för en stor del av det ökade antalet patienter som besöker vår akutmottagning.

I artikeln står det att väntetiden på akutmottagningen överstiger det utlovade målet på 4 timmar. Det stämmer inte då det är den totala vistelsetiden man mäter, inte väntetiden. Det innebär att målet på 4 timmar innefattar även utredning och behandling d.v.s. att man ska vara färdigbehandlad inom 4 timmar.

Idag når akutmottagningen på DS 4-timmarsmålet i 6 fall av 10. Förhoppningen är dock att avsevärt öka andelen färdigbehandlade patienter inom 4 timmar när hela utbyggnaden är klar.

Vi ser nu en ökning av besökare till akutmottagningen med 9,4 % jämfört med förra sommaren. Ökningen består framför allt av patienter med lättare besvär som hade kunnat gå till en närakut eller till sin vårdcentral i stället för till DS akutmottagning. Ökningen beror sannolikt på att Lättakuten, som funnits på Danderyds sjukhus område, stängdes under hösten 2015.

Här finns samlad aktuell statistik över vårdplatsläget, antal förlossningar etc inom hela Stockholms län, uppdelat på respektive akutsjukhus

Här kan du läsa artiklen från SvD.