Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdskador efter höftkirurgi

2019-05-16

Höftkirurgi är vanligt och görs vanligen efter antingen höftfraktur eller degenerativ ledsjukdom. Martin Magnéli, ST-läkare inom ortopedi, har forskat på vårdskador efter höftkirurgi.

Foto: Catarina Thepper, KS

I avhandlingen ingår en studie som undersökte om ett snabbspår för höftfrakturer kunde minska tiden från ankomst till sjukhuset tills att patienten blev opererad och om detta påverkade resultaten för patienterna.

– Vi har även sett på hur vanligt det var med vårdskador efter höftprotes och hur många med en vårdskada som ansökte om ersättning till patientförsäkringen. Slutligen har forskargruppen utvecklat ett nytt mätinstrument för vårdskador efter höftprotesoperation, säger Martin Magnéli, forskare vid Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus.

Sköra patienter 

Cirka 18000 personer bryter årligen höften i Sverige. Typpatienten är en äldre benskör kvinna som faller i samma plan. Höftfrakturpatienter är en skör patientgrupp och dödligheten efter en fraktur är hög.

Även patienter med artros kan behöva höftkirurgi. Artros, eller ledförslitning, gör gör att ledbrosket i höften tunnas ut och tillslut är det ben som går mot ben i leden vilket är mycket smärtsamt.

Snabbspåret fungerar

Det nya snabbspåret för höftfrakturpatienter gjorde att patienterna blev opererade tidigare och var säkert då ingen patient skadades. I snabbspåret fördes patienterna direkt till röntgenavdelningen istället för till akutmottagningen som i det gamla snabbspåret. Patienterna lades direkt i en sjukhussäng och sedan till avdelningen.

Vad är en vårdskada?

– En vårdskada är lidande, psykisk eller kroppslig skada, sjukdom eller dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits. När sjukvården orsakar en patient lidande kallas detta för en skada.

Det är undvikbarheten som är skillnaden mellan en skada och en vårdskada. På svenska definieras vårdskada i patientsäkerhetslagen.

Nytt sätt att mäta

Ett svenskt instrument för att mäta skador efter höftprotesoperation är baserat på diagnoskoder som registreras i patienters utskrivningsanteckning från återbesök inom 90 dagar.

– Vår forskning har kommit fram till att detta instrument  inte ärtillförlitligt för mätning av skador efter höftprotesoperation. En ny modell för mätning som baseras på vårdtid och återinläggningar är överlägsen en modell som baseras på diagnoskoder.

Vidare visade forskningen att endast en bråkdel av de som drabbats av vårdskada sökte och fick ersättning av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf).

Torsdag den 16 maj 2019 disputerade Martin Magnéli på sin avhandling Adverse events following surgery of the hip.