Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Händelse där en person avlider under katastrofläget utreds

2017-04-12

Under kvällen den 7 april, när sjukhuset gått in i katastrofläge, inträffade en allvarlig händelse som nu är under analys och utreds. Om omständigheterna visar att det var brister i vården som bidrog till händelsen, kommer en Lex Maria-anmälan att göras av sjukhuset.

Ett inslag i Rapport har misstolkats i flera medier efter det att TT skickat ut ett referat av nyheten med rubriken: Hemskickad på grund av terrordåd – man avled.

Det är missvisande då vi inte vet orsakerna kring händelsen i dagsläget. Sjukhuset utreder nu omständigheterna kring det aktuella fallet och om det kan finnas en koppling mellan att en patient avled och det katastrofläge sjukhuset befann sig i. Idag är det alldeles för tidigt att göra den kopplingen. Vi återkommer med svar när utredningen är klar.

SVT:s rapportering kring omständigheterna ger en tydlig bild av läget.

Länk till SVT:s webb: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/man-skickades-hem-fran-sjukhuset-efter-terrordadet-dog