Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Anestesi- och intensivvård

Anestesi- och intensivvård spelar en central roll i omhändertagandet av patienter som ska genomgå operation, är kritiskt sjuka samt kräver akut omhändertagande eller intensivvård.

Foto: DS fotoavdelning

anestesimottagningen görs en preoperativ bedömning i syfte att se till att patienterna är i optimalt skick på operationsdagen. 

Under operationen är vår uppgift att ge patienten en trygg och säker narkos samt att se till att kirurgen får bästa möjliga operationsbetingelser.

Varje år utför vi omkring 20 000 anestesier vid allmänkirurgiska ingrepp och vid operationer inom bland annat urologisk, ortopedisk, gynekologisk, obstetrisk, öron-näs och hals- och tandsjukvård. 

På uppvakningsavdelningen ansvarar vi för att patienten efter operation och narkos är fri från illamående och smärta och att blodtryck, puls och andning är under kontroll. 

På vår intensivvårdsavdelning bedriver vi avancerad intensivvård. Här hamnar de allra sjukaste patienterna. Det är vår uppgift att säkerställa en god kompetens, att vård och behandling ligger i framkant samt se till att modern och adekvat utrustning finns för att behandla dessa patienter. Omkring 700 patienter vårdas på intensivvårdsavdelningen varje år. 

Nationellt respirationscentrum (NRC) är en öppenvårdsmottagning, specialiserad på andningsstödjande behandling och ett kunskapscentrum för kroniskt andningshandikappade patienter. Nationellt respirationscentrum är det enda i landet som tillverkar individuellt anpassade trakealkanyler. På NRC tar vi emot cirka 3 500 patienter per år. 

Smärtcentrum - Smärtmottagningen är en multiprofessionell öppenvårdsmottagning som erbjuder specialiserad smärtdiagnostik och behandling till patienter främst inom Region Stockholm. Personalen på smärtmottagningen bedriver konsultverksamhet inom såväl sjukhuset som den öppna vården. Smärtmottagningen har omkring 8 000 åtgärdstillfällen årligen. 

Sterilcentralen är en av landets mest moderna sterilcentraler. Det är här som alla instrument som används vid operationerna blir steriliserade och packade på rätt sätt. 

Patientsäkerheten genomsyrar hela vårt verksamhetsområde. Vi lägger även stor vikt vid att vara framgångsrika inom utbildning och forskning. Vårt utbildningsuppdrag är omfattande.

Jobba hos oss

Om du är anestesi- och eller intensivvårdssjuksköterska eller kanske är anestesiläkare och vill börja arbeta hos oss kan du ta kontakt med:

Verksamhetschef Klara Bergmark
klara.bergmark@sll.se

Vårdchef Sanaz Shafiei

sanaz.shafiei@ssl.se

ST/UL-chef Otto Ankarcrona
otto.ankarcrona@ssl.se

Här finns alla lediga tjänster på Danderyds sjukhus