Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Anestesi- och intensivvård

Vi tar hand om patienter som ska genomgå operation, är kritiskt sjuka samt kräver akut omhändertagande eller intensivvård.

Foto: DS fotoavdelning

Varje år utför vi omkring 20 000 anestesier vid allmänkirurgiska ingrepp och vid operationer inom bland annat urologisk, ortopedisk, gynekologisk, obstetrisk, öron-, näs- hals- och tandsjukvård. 

Patientsäkerheten genomsyrar hela vårt verksamhetsområde. Vi lägger även stor vikt vid att vara framgångsrika inom utbildning och forskning; vårt utbildningsuppdrag är omfattande.

Våra mottagningar och avdelningar

På anestesimottagningen görs en preoperativ bedömning i syfte att se till att patienterna är i optimalt skick på operationsdagen. Under operationen är vår uppgift att ge patienten en trygg och säker narkos samt att se till att kirurgen får bästa möjliga operationsbetingelser.

På uppvakningsavdelningen ansvarar vi för att patienten efter operation och narkos är fri från illamående och smärta och att blodtryck, puls och andning är under kontroll. 

På vår intensivvårdsavdelning bedriver vi avancerad intensivvård. Här hamnar de allra sjukaste patienterna. Det är vår uppgift att säkerställa en god kompetens, att vård och behandling ligger i framkant samt se till att modern och adekvat utrustning finns för att behandla dessa patienter. 

Unikt Nationellt respirationscentrum (NRC)

Nationellt respirationscentrum (NRC) är en öppenvårdsmottagning, specialiserad på andningsstödjande behandling och ett kunskapscentrum för kroniskt andningshandikappade patienter. 

NRC på Danderyds sjukhus är det enda respirationscentrumet i landet som tillverkar individuellt anpassade trakealkanyler. Här tar vi emot cirka 3 500 patienter per år.

Smärtcentrum

Smärtmottagningen är en multiprofessionell öppenvårdsmottagning som erbjuder specialiserad smärtdiagnostik och behandling till patienter främst inom Region Stockholm. Personalen på smärtmottagningen bedriver konsultverksamhet inom såväl sjukhuset som den öppna vården. Smärtmottagningen har omkring 8 000 åtgärdstillfällen årligen. 

En av Sveriges modernaste sterilcentraler

Här steriliserar och packar vi alla instrument som används vid operationerna. Förrådshanteringen med Just In Time (JIT) gör arbetet effektivt med rätt produkt av rätt kvantitet finns på rätt plats i rätt tid.

Trivsam och välkomnande arbetsplats

Många har jobbat på kliniken länge, vilket ger en trygghet för medarbetare och patienter. I medarbetarenkäten är det många som rekommenderar kliniken som arbetsplats.

Vi jobbar ständigt med att förbättra verksamheten genom utvecklingsområden och internt lärande inom hela det interprofessionella teamet. Det finns tydliga utvecklingsmöjligheter genom rotation inom kliniken och personlig utvecklingsplan.

Anestesi- och intensivvård i siffror

  • Varje år vårdar vi omkring 700 patienter på intensivvårdsavdelningen.
  • På NRC tar vi emot cirka 3 500 patienter per år. 
  • Smärtmottagningen har omkring 8 000 åtgärdstillfällen årligen. 

Jobba hos oss

Om du är anestesi- och eller intensivvårdssjuksköterska eller kanske är anestesiläkare och vill börja arbeta hos oss kan du ta kontakt med:

Verksamhetschef Klara Bergmark
klara.bergmark@sll.se

Vårdchef Sanaz Shafiei
sanaz.shafiei@ssl.se

ST/UL-chef Emma Öbrink 
emma.obrink@ssl.se

Här finns alla lediga tjänster på Danderyds sjukhus