Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hud, reumatologi, infektion

Verksamhetsområdet hud reumatologi infektion bedriver dermatologisk specialistvård, akut slutenvård av svåra smittsamma infektioner och behandlar inflammationssjukdomar i muskler, leder och inre organ.

Foto: DS fotoavdelning

Hud och Sesam

Hudmottagningen erbjuder kvalificerad dermatologisk specialistvård inklusive olika hudbehandlingar. De vanligaste orsakerna till besök på hudmottagningen är eksem, psoriasis, hudtumörer, bensår och andra hudsjukdomar. Här diagnostiseras, behandlas och kontrolleras de flesta hudsjukdomar i alla åldrar. Hudmottagningen har cirka 12 000 vårdtillfällen varje år.

Sex- och samlevnadsmottagningen, Sesam, är en del av hudkliniken. Här behandlas ungdomar och vuxna med könssjukdomar, utan krav på remiss. Sesam har cirka 5 000 vårdtillfällen årligen.

Reumatologi

Till reumatologkliniken kommer specialistvårdfall med misstänkt inflammation som orsak till sin sjukdom. Gemensamt för dessa sjukdomar är rubbningar i immunsystemet.

Här behandlas inflammationssjukdomar i leder, muskler och inre organ, till exempel olika former av ledgångsreumatism och systemreumatiska sjukdomar. Vanligast är inflammation i rörelseorganen, men även i andra organ, såsom njurar, lungor, nervsystem, hud och ögon.

Kliniken arbetar tvärprofessionellt tillsammans med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och ortopeder, handkirurger, ortopedtekniker och hudläkare.

Reumatologkliniken har en öppenvårdsmottagning och en dagvårdsavdelning samt konsultläkarverksamhet.

Infektion

Infektion bedriver specialiserad elektiv öppenvård och akut slutenvård med fokus på svåra och smittsamma infektioner. De vanligaste diagnoserna är allvarliga lunginflammationer, blodförgiftningar, akuta mag- och tarminfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner.

Patienterna kommer framförallt från Danderyds sjukhus upptagningsområde men samverkan sker även med övriga enheter inom infektionsvården i Stockholm.